Karkonoski Klub Olimpijczyka

XXX – lat Karkonoskiego Klubu Olimpijczyka w Karpaczu. Dokładnie przed 30 laty przy Muzeum Sportu i Turystyk w Karpaczu powołany został Karkonoski Klub Olimpijczyka. Zrzesza on nie tylko sportowców – olimpijczyków, ale także zawodników z różnych dyscyplin sportowych, przede wszystkim sportów zimowych. Należą do niego także trenerzy, działacze sportowi i osoby związane ze sportem.

Różne były dzieje Klubu Olimpijczyka, ale najważniejsze to, że przetrwał on do dzisiaj i jest jednym z najstarszych w Polsce. W dwa lata po swoim powstaniu był on organizatorem II Ogólnopolskiego Sejmiku Działaczy Klubów Olimpijczyka. Zorganizował wiele zawodów o charakterze rekreacyjnym i dziesiątki spotkań poświęconych udziałowi naszych sportowców w zimowych igrzyskach olimpijskich z dziećmi i młodzieżą w całym regionie jeleniogórskim. Dwa lata temu był on współorganizatorem wojewódzkiej inauguracji „Dni Olimpijczyka 2006” na terenie Województwa Dolnośląskiego. Dzisiaj można powiedzieć, że na trwałe wpisał się on w dzieje sportowe tego regionu.

Jubileuszowe spotkanie członków Karkonoskiego Klubu Olimpijczyka odbyło się w czasie obchodów tradycyjnych „Dni Olimpijczyka” w Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu. Przyszło na nie wielu bardzo zasłużonych sportowców nie tylko dla regionu jeleniogórskiego, ale i dla naszego kraju.

Gospodarz obiektu, dyrektor muzeum Zbigniew Kulik powitał olimpijczyków: Andrzeja Żyłę – saneczkarza i bobsleistę, jego syna: Tomasza Żyłę – bobsleistę, Andrzeja Kozika – saneczkarza, Dawida Kupczyka – bobsleistę oraz Ryszarda Witke – skoczka narciarskiego, pozostałych sportowców, trenerów i działaczy sportowych. Szczególnymi gośćmi byli: Jerzy Pokój Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radni miasta Karpacza: Irena Seweryn i Mieczysław Pajdzik oraz Wioleta Dereczenik Prezes Klubu Sportowego „Śnieżka”.

Po odczytaniu „Apelu Olimpijskiego” i oficjalnych przemówieniach, po wspomnieniach sportowców, niektórzy z nich przekazali do zbiorów muzealnych puchary, medale i gromadzone archiwalia. Od olimpijczyka – bobsleisty Dawida Kupczyka otrzymano:

  • srebrny medal z Mistrzostwach Świata Juniorów ( FIBT), Koenigssee 2003,
  • puchar za II miejsce w Mistrzostwach Świata Juniorów, Koenigssee 2003,
  • puchary z Mistrzostw Świata Juniorów, Koenigssee 2003.

Trzykrotny zwycięzca „Piegu Piastów” Stanisław Michoń przekazał swoje najcenniejsze trofeum, piękny, kryształowy puchar za wygranie pierwszego „Biegu Piastów” w 1976 r.

Olimpijczyk, a obecnie trener Andrzej Żyła podarował swoja kartę uczestnictwa z XX Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Turynie 2006. Zaś jego szwagier Andrzej Rzepisko: pamiątkowy medal z zawodów bobslejowych z Karpacza – zima 1925-26 – 1 miejsce oraz medal nagrodowy – Saneczkowy Mistrz Polski Juniorek r. 1961.

Wyjątkowo cenny dar do muzeum przekazała Wioleta Dereczenik Prezes Klubu Sportowego „Śnieżka” – sanki wyczynowe z lat osiemdziesiątych XX w., po remoncie wykonanym przez pracownika technicznego klubu. Uzupełnią one duży zbiór sanek wyczynowych zgromadzony w muzeum, począwszy od tych pierwszych jeszcze bardzo prymitywnych z początku XX wieku.

Na zakończenie spotkania wybitni polscy sportowcy dokonali symbolicznego otwarcia swoich trofeów wystawianych w muzeum z gablotach. Szczególne miejsce na ekspozycji zajmują trofea; Ryszarda Witke – skoczka narciarskiego, Andrzeja Żyły – saneczkarza i bobsleisty, Artura Siwickiego – saneczkarza i Lecha Kozubka – skeletonisty.

Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem, którego donatorem był Bogdan Malinowski burmistrz miasta Karpacza.

Karpaczański Informator Samorządowy

Dodaj komentarz