Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia

Komunikat w sprawie zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych od 1 stycznia 2009 r.

  • DOW NFZ informuje, że nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska w POZ, nocna i świąteczna wyjazdowa opieka pielęgniarska w POZ oraz nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska oraz pielęgniarska w POZ realizowana jest jako odrębny zakres świadczeń opieki zdrowotnej. Świadczenia te są dla ubezpieczonego bezpłatne i udzielane bez skierowania. Szczegółowe informacje, dotyczące dostępności do tego rodzaju świadczeń, znajdują się na stronie internetowej DOW NFZ (plik w załączeniu) oraz w siedzibie lekarza POZ, u którego zadeklarowany jest ubezpieczony.
  • DOW NFZ prosi ubezpieczonych, którzy w pierwszych tygodniach w miesiącu styczniu mają wyznaczone terminy wizyt planowych u lekarzy specjalistów o potwierdzenie terminów tych wizyt u swojego lekarza. Jednocześnie informujemy, że pod numerem telefonu 071/ 79-79-100 w godzinach od 8.00 do 16.00 udzielamy informacji o placówkach medycznych z Dolnego Śląska, które mają podpisaną umowę od 1 stycznia 2009 r.
  • Dodatkowo przypominamy, że w stanach nagłych zagrożenia zdrowia i życia, zgodnie z zapisami art. 19 ustawy z dnia 27. sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ( t.j. Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz.1027 ze zm.) NFZ zapłaci za wykonane świadczenia niezależnie od tego czy wykona je świadczeniodawca, który ma podpisaną umowę z Funduszem czy też nie.

Rzecznik Prasowy DOW NFZ Joanna Mierzwińska

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rok 2009, informujemy o aktualnym stanie kontraktowania. Po wczytaniu 6904 ofert do systemu informatycznego, dokonano analizy złożonych dokumentów pod względem formalno – prawnym i merytorycznym oraz przeprowadzono kontrolę nowych oferentów. Analiza merytoryczna wykazała znaczącą ilość błędów w ofertach, które zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały odrzucone. Podstawowe błędy występujące w ofertach dotyczyły braku sprzętu medycznego i personelu wykonującego świadczenia oraz braku zaktualizowanych wpisów do rejestru wojewody, dotyczących komórek organizacyjnych.

Nie wszyscy świadczeniodawcy poradzili sobie z prawidłowym złożeniem ofert. Jedną z przyczyn była kilkuletnia przerwa w kontraktowaniu niektórych usług medycznych, zwiększenie wymagań w różnych rodzajach świadczeń zdrowotnych, jak również skomplikowany program komputerowy. Około 70% ofert stanowiło liczbę prawidłowo złożonych ofert. Ilość odrzuconych ofert spowodowała nasze ogromne zaniepokojenie i troskę. W związku z tym już w dniu 17 grudnia 2008 r., natychmiast po zamknięciu lub unieważnieniu konkursów w niektórych rodzajach świadczeń zdrowotnych, zostały ogłoszone konkursy uzupełniające i rokowania. Zostaną one rozstrzygnięte w zależności od terminu ogłoszenia od dnia 7 stycznia do dnia 25 stycznia 2009 r.

Jako płatnik świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych DOW NFZ jest żywotnie zainteresowany, żeby jak największa ilość świadczeniodawców miała podpisane umowy i realizowała kontrakty z NFZ tak, aby zapewnić jak najlepszą dostępność ubezpieczonym do świadczeń zdrowotnych.

Podejmujemy wszelkie niezbędne kroki, zmierzające do tego, aby okres rokowań i konkursów uzupełniających był jak najkrótszy i jak najmniej dotkliwy dla pacjentów i świadczeniodawców.

  • W związku z powyższym zwracamy się do świadczeniodawców z prośbą o poinformowanie pacjentów w formie pisemnych ogłoszeń w siedzibach świadczeniodawców lub telefonicznie o tym, że z uwagi na trwające postępowanie uzupełniające na zakup świadczeń zdrowotnych, przyjmowanie pacjentów planowych zostanie przesunięte do czasu rozstrzygnięcia postępowań. W sytuacjach pogorszenia stanu zdrowia pacjenci mogą zwracać się o pomoc do swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
  • Dodatkowo przypominamy, że w stanach nagłych zagrożenia zdrowia i życia, zgodnie z zapisami art. 19 ustawy z dnia 27. sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ( t.j. Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz.1027 ze zm.) NFZ zapłaci za wykonane świadczenia niezależnie od tego czy wykona je świadczeniodawca, który ma podpisaną umowę z Funduszem czy też nie.
  • Informujemy, że nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska w POZ, nocna i świąteczna wyjazdowa opieka pielęgniarska w POZ oraz nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska oraz pielęgniarska w POZ realizowana jest jako odrębny zakres świadczeń opieki zdrowotnej. Świadczenia te są dla ubezpieczonego bezpłatne i udzielane bez skierowania. Szczegółowe informacje, dotyczące dostępności do tego rodzaju świadczeń, znajdują się na stronie internetowej DOW NFZ (plik w załączeniu)oraz w siedzibie lekarza POZ, u którego zadeklarowany jest ubezpieczony.
  • DOW NFZ prosi ubezpieczonych, którzy w pierwszych tygodniach w miesiącu styczniu mają wyznaczone terminy wizyt planowych u lekarzy specjalistów o potwierdzenie terminów tych wizyt u swojego lekarza. Jednocześnie informujemy, że pod numerem telefonu 071/ 79-79-100 w godzinach od 8.00 do 16.00 udzielamy informacji o placówkach medycznych z Dolnego Śląska, które mają podpisaną umowę od 1 stycznia 2009 r.

Rzecznik Prasowy DOW NFZ Joanna Mierzwińska

Dodaj komentarz