Konkurs na najładniejsze dekoracje zimowe

Rada Miejska w Karpaczu ogłasza konkurs na „Najładniejsze dekoracje zimowe posesji położonych na terenie miasta Karpacza”.

  • Konkurs przeprowadzany jest w terminie od 31 grudnia 2009 r. do 15 lutego 2010r.
  • Konkurs przeprowadzany jest w następujących kategoriach: hotele, pensjonaty oraz inne obiekty świadczące usługi hotelarskie, domy mieszkalne, placówki gastronomiczne, balkony, instytucje użyteczności publicznej,ogródki przydomowe.
  • Uczestnikami konkursu mogą być właściciele i użytkownicy posesji z terenu gminy Karpacz, w tym: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, firmy produkcyjne, usługowe i handlowe, instytucje użyteczności publicznej.

Komisja w składzie:

  • Pani Danuta Garbat – radna Gminy Karpacz
  • Pan Janusz Motylski – radny Gminy Karpacz
  • Pan Lucjan Szpila – radny Gminy Karpacz

dokonuje oceny po dokonanej wizji w terenie, biorąc pod uwagę: wygląd ogólny posesji, czystość, estetykę i zagospodarowanie otoczenia, oryginalność dekoracji.

Wyniki konkursu popularyzowane będą za pośrednictwem strony internetowej Urzędu, Karpaczańskiego Informatora Samorządowego, Biuletynu Rady Miejskiej oraz Muzycznego Radia.

Informacje przygotowała: Inspektor ds. Rady Miejskiej oraz Spraw Lokalowych Bożena Bober

Dodaj komentarz