Najciekawszy Produkt Turystyczny

Burmistrz Miasta Karpacza przypomina, że nadal można wziąć udział w konkursie na Najciekawszy Produkt Turystyczny Karpacza 2009. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie miasta Karpacza. Ogłoszenie wyników konkursu za rok 2009 nastąpi w terminie do 30 marca 2010 roku, wyniki konkursu popularyzowane będą za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego, Karpaczańskiego Informatora Samorządowego oraz Biuletynu Rady Miejskiej.

Zgłoszenia będą jeszcze przyjmowane do 31 stycznia 2010 roku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Karpaczu w kopercie z oznaczeniem „Konkurs na Najciekawszy Produkt Turystyczny Karpacza roku 2009”. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Dodaj komentarz

Najciekawszy Produkt Turystyczny

Burmistrz Miasta Karpacza przypomina o konkursie na Najciekawszy Produkt Turystyczny Karpacza 2008. Celem konkursu jest promocja najlepszych produktów miasta Karpacza na rynku turystycznym, wspieranie działalności podmiotów działających w branży turystycznej na terenie miasta, a także poszukiwanie najciekawszych pomysłów na produkt turystyczny Karpacza.

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie miasta Karpacza. Ogłoszenie wyników konkursu za rok 2008 nastąpi w terminie do 30 marca 2009 roku, wyniki konkursu popularyzowane będą za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego, Karpaczańskiego Informatora Samorządowego oraz Biuletynu Rady Miejskiej.

Nagrodą w konkursie dla wyróżnionych produktów jest: przyznanie tytułu „Najciekawszy produkt turystyczny Karpacza roku 2008”, przyznanie tytułu „Produkt wyróżniony w konkursie na Najciekawszy produkt turystyczny Karpacza roku 2008”, zamieszczenie informacji o nagrodzonych produktach na stronie internetowej miasta www.karpacz.pl do czasu rozstrzygnięcia następnej edycji konkursu, promowanie wyróżnionych produktów na imprezach, w których uczestniczy miasto Karpacz.

Zgłoszenia będą jeszcze przyjmowane do 31 stycznia 2009 roku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Karpaczu w kopercie z oznaczeniem „Konkurs na najciekawszy produkt turystyczny Karpacza roku 2008”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Dodaj komentarz