Kościelne remonty za miliony

Cieplicki kościół pw. św. Jana Chrzciciela odzyska dawny blask. Parafie złożyły trzysta wniosków, pieniądze z Unii Europejskiej dostały tylko 64. Wśród nich rozdzielono pięć milionów złotych. Nadal w złym stanie technicznym jest wiele spośród 1500 dolnośląskich kościołów. Niektóre, w tym z regionu jeleniogórskiego, wymagają natychmiastowych, wielkich robót.

Na remont dachu kościoła w parafii w Chełmsku Śląskim przyznano najwięcej, 130 tysięcy złotych – na nowe pokrycie dachowe. Dzięki staraniom księdza Stanisława Kowalskiego oraz jego wspólnej pracy z parafianami, odwodniono kościół w Okrzeszynie i zabezpieczono ruiny sakralnego obiektu w Uniemyślu. Proboszcz Kowalski wierzy, że uda mu się też przywrócić dawną świetność domu parafialnego z cennymi malowidłami.

Na remont dachu kościoła w Nawojowie Łużyckim wyasygnowano 50 tys. złotych. Kwotę o dziesięć tysięcy wyższą na ten sam cel dostanie parafia w Jeleniej Górze – Maciejowej. Pięćdziesiąt tysięcy złotych pochłonie remont kościoła w Szklarskiej Porębie. Tyle samo trzeba wydać na malowanie wnętrz kościoła w Miłkowie. Dwa razy więcej na remont wnętrza świątyni w Bolkowie. Zabytkowy kościół w Grudzy będzie odwodniony i osuszony oraz wzmocniony konstrukcyjnie za 80 tys. zł. Ksiądz Ryszard Kamyk starał się o dotację dwukrotnie wyższą. Konserwacji (za 40 tys. zł) doczekają się wreszcie cztery barokowe obrazy w podlubańskim Henrykowie.

Na konserwację ambony w kościele w Jeleniej Górze – Sobieszowie do parafialnej kasy wpłynie 32 tys. złotych. Konserwacja organów w jeleniogórskim kościele św. Erazma i Pankracego pochłonie 60 tysięcy. Na wymianę okien i odwodnienie kościoła w Rościszowie przydzielono 40 tys. złotych. Koszt trwającego remontu elewacji w cieplickiej świątyni Jana Chrzciciela w centrum uzdrowiska oszacowano na sto tysięcy. Na konserwację kościoła pw. św. Mikołaja parafia w Bolesławcu dostanie 80 tys. złotych. Znalazły się też unijne pieniądze (90 tys.) na konserwację kaplic przy kościele garnizonowym w Jeleniej Górze. Mniejsze kwoty przyznano na roboty w trzynastu kościołach, m. in. w Jeżowie Sudeckim i w Ciechanowicach.

Rok temu z budżetu województwa kwotą prawie czterech milionów złotych dofinansowano remonty 78 zabytkowych obiektów, w tym dwóch kościołów z parafii w Pławnej Górnej oraz w Bolesławcu i Zgorzelcu. Ostatnią, 5-milionową dotację z UE starano się rozdzielić dla jak największej liczby wnioskodawców.

Autor: Henryk Stobiecki
www.nj24.pl

Dodaj komentarz