Kowary – Kolorowe Jeziorka Marciszów

Kowary – Skalnik – schronisko PTTK „Czartak” – Wielka Kopa – Kolorowe Jeziorka Marciszów

Szlak zielony – 6Z. Czas przejścia 7.20 godz. GOT 31 pkt.

Od stacji PKP i przystanku PKS w Kowarach do szlaku zielonego dochodzimy za znakami żółtymi i 4N – 15 min. W kierunku przeciwnym do przebiegu naszej trasy znaki zielone prowadzą do Karpacza przez Krzaczynę (3.20 godz.).

Wędrówkę rozpoczynamy w centrum Kowar na ul. 1 Maja, przy ratuszu. Przechodzimy na placyk parkingowy z tyłu ratusza, przekraczamy most na Jedlicy i skręcamy w prawo, w ul. Waryńskiego. Po kilkudziesięciu metrach, tuż przed dużym budynkiem, skręcamy w lewo. Wchodzimy w wąskie przejście między murem cmentarnym a budynkiem. Po kilku minutach marszu wychodzimy na odkryty teren (rozległe widoki). Idziemy prosto w kierunku wschodnim, przez łąki, ku granicy lasu. Uwaga na znaki – po przekroczeniu niewielkiego strumyka kierujemy się na ścieżkę prowadzącą w prawo, natomiast dalej, na skraju lasu, idziemy ścieżką w lewo. Prowadzi ona nieco w górę przez las. Po chwili przekraczamy strumyk i wychodzimy na szeroką drogę, gdzie skręcamy w lewo. Weszliśmy na Stary Trakt Kamiennogórski . Z Kowar – 25 min.

Warto tu zboczyć ze szlaku, aby obejrzeć pobliską Kowarską Skałę. Chcąc do niej dotrzeć przecinamy Trakt i idziemy prosto. Wyraźna ścieżka wiodąca na wschód doprowadza do Kowarskiej Skały po kilku minutach. Tą samą drogą powracamy do szlaku.
Za znakami zielonymi idziemy szeroką śródleśną drogą początkowo w kierunku północnym. Droga, wspinając się miejscami nieco stromo, łukiem zmienia kierunek na wschodni. Na rozwidleniu dróg gajówka – dawne schronisko „Bukowa Buda” (Buchen-baude). W jej pobliżu tzw. Dragońska Studnia. W lewo „Bukową Drogą” można dojść do Wojkowa (dzielnicy Kowar) – bez znaków 20-25 min.

Idziemy dalej Traktem, który podchodzi przez las w kierunku Przełęczy pod Bobrzakiem. Podejście miejscami dość strome. Nie osiągając przełęczy znaki zielone – po 40 min od wejścia na Trakt – skręcają z drogi w lewo, na ścieżkę wiodącą pod stok.
Z tego miejsca możemy dojść do schroniska „Czartak” z pominięciem szczytu Skalnika. Należy wówczas iść dalej Traktem, bez znaków. Na Przełęczy pod Bobrzakiem spotykamy na krótko szlaki 1C i . Za miejscem odpoczynkowym (wiata) skręcamy w lewo bez znaków w szutrową drogę, która sprowadza do widocznego z przełęczy schroniska. Czas przejścia do schroniska tym wariantem około 30 min. Po zejściu z Traktu znaki zielone wiodą nas stromą i bezwidokową ścieżką w kierunku północnym. Po 20 min podejścia kamienista ścieżka doprowadza do X 6Z, 1C, . Oba szlaki dochodzą z lewej strony. Idziemy prosto za znakami trzech szlaków, podchodząc stromo na kopułę szczytową Skalnika. Po 15 min podejścia osiągamy wierzchowinowe spłaszczenie najwyższego szczytu Rudaw Janowickich (945 m). Wkrótce dochodzimy płaskim terenem (w prawo pierwsze skałki szczytowe) do węzła szlaków na Skalniku – X 6Z, 1C, 2N, . Z Kowar – 1.50 godz.

Od węzła szlaków znaki zielone łączą się z niebieskimi (2N) i sprowadzają stromo przez las. Uwaga na znaki – oba szlaki w połowie stoku skręcają w prawo, a następnie w lewo. Kamienista droga wiodąca wyraźną przecinką leśną sprowadza nas do zabudowań Czarnowa. Mijamy stodołę z czerwonej cegły i skręcamy w prawo na wiejską drogę. Nią w kilka minut dochodzimy do schroniska „Czartak” (725 m). Od węzła szlaków na Skalniku – 30 min, z Kowar – 2.20 godz.

Od schroniska znaki zielone prowadzą drogą trawersującą stok w kierunku północnym. W prawo rozległy widok na masyw Wielkiej Kopy i dolinę Żywicy, dalej na horyzoncie Góry Wałbrzyskie. Po kilku minutach marszu szlak schodzi w prawo, w drugą z mijanych dróg polnych. Dość strome zejście sprowadza nas do widocznego w dole gospodarstwa. Jesteśmy w przysiółku Grzędziny. Tu idziemy w lewo, do drogi jezdnej (prowadzi ona z Pisarzowic pod stok Bielca 871 m, gdzie znajdują się kamieniołomy marmurów dolomitowych). Drogą tą skręcamy w lewo i podchodzimy nieco w górę. Na słupie wysokiego napięcia po prawej stronie znak szlaku. Tu schodzimy z drogi na prawo i podchodzimy pod stok. Idziemy nieco w skos w prawo. Na podejściu szlak łukiem zmienia kierunek, skręcając w lewo. Po kilkunastu minutach podejścia na wschodnie ramię Bielca przechodzimy na jego północny skłon i obniżamy się w dolinę Rędzińskiego Potoku (Opatówki). Po 30 min marszu od drogi jezdnej w Grzędzinach dochodzimy do drogi w Rędzinach . Od schroniska „Czartak” – nieco ponad 1 godz. Stąd do schroniska PTSM „Dolomit” 10 min – bez znaków, drogą w lewo.

Przekraczamy drogę i potok. Minąwszy położone ponad drogą gospodarstwo skręcamy w lewo i rozpoczynamy długie podejście na południowo-zachodni stok Wielkiej Kopy. Wyraźna droga polna prowadzi nas w górę przez łąki i zadrzewienia. W kierunku przeciwnym do naszego podejścia ładne widoki na Rudawy, Grzbiet Lasocki, Wzgórza Bramy Lubawskiej. Po 30 min marszu pod górę wchodzimy w las. Wkrótce szlak zmienia kierunek na wschodni i stromym podejściem wyprowadza na szczyt Wielkiej Kopy (871 m). Od schroniska „Czartak” – 2.25 godz., z Kowar – 4.45 godz. Na szczycie X 6Z, .

Z wierzchołka Wielkiej Kopy schodzimy w lewo (rozwidlenie szlaków), w kierunku północnym. Bardzo stromo obniżamy się do podszczytowego spłaszczenia, na którym przebiega – ze wschodu na zachód – polna droga. Tu szlak 8Ż odchodzi w lewo, a my za znakami zielonymi skręcamy w prawo, następnie w lewo, zagłębiając się w las. Wyraźna, nieco stroma ścieżka wiedzie nas lasem i po kilkunastu minutach doprowadza w pobliże pierwszego z tzw. Kolorowych Jeziorek – Zielonego Jeziorka. Stanowi je – położony na wysokości około 740 m npm w jamie po wyrobisku – okresowy zbiornik wody. Szlak mija jeziorko prawą stroną i trawersuje zachodni stok zalesionej kulminacji Mnichów (693 m), którą pozostawiamy po prawej. Dalej zejście staje się dość strome i niebawem po lewej mijamy położone w dole Błękitne Jeziorko (około 600 m npm). Ścieżka, którą prowadzą nas znaki, schodzi stromo grzędą, poniżej której z prawej niebawem ukazuje się Purpurowe Jeziorko (zwane także Czerwonym Jeziorkiem). Długa na blisko 400 m jama dawnego wyrobiska wypełniona jest wodą, którą na ciemnoczerwony kolor zabarwiają związki żelaza i siarki.

Znaki zielone sprowadzają nas obok Purpurowego Jeziorka i przez rzadki brzozowy lasek doprowadzają wkrótce do wsi Wieściszowice. Ze szczytu Wielkiej Kopy – 1 godz. Dochodząc do drogi asfaltowej skręcamy w prawo. Droga, biegnąca w kierunku północno-wschodnim doliną Mienicy, po 20 min marszu doprowadza nas do zabudowań kolonii Płoszów. Mijamy zabudowania i skręcamy z drogi w lewo – w aleję prowadzącą brzegiem Mienicy. Dawniej biegła tędy trasa kolejki przemysłowej. Po 15-20 min marszu wychodzimy ponownie na drogę asfaltową. Nią w lewo, a po chwili – na rozwidleniu dróg – w prawo. Przekraczamy most na Bobrze. Nieco dalej po drugiej stronie rzeki – Zakłady Lniarskie, które mijamy po prawej. Ulica skręca pod wiadukt kolejowy w lewo. Za wiaduktem dochodzimy do rozwidlenia dróg. Skręcamy w prawo i idziemy główną ulicą Marciszowa . Mijamy (po prawej) bar „Marciszowianka”, a po lewej Gminny Ośrodek Zdrowia i pocztę. Tu drogowskazy szlaku turystycznego i koniec naszej trasy. Od Wieściszowic – 1 godz., z Wielkiej Kopy – ponad 2 godz. W prawo od szlaku stacja PKP i przystanek PKS w Marciszowie. Szlak zielony w kierunku wschodnim wiedzie przez Marciszów i dalej na Krąglak (2 godz.).

Czasy przejść w kierunku przeciwnym: z Marciszowa do Wieściszowic – 1.10 godz., do Purpurowego Jeziorka – 1.30 godz., na Wielką Kopę – 2.30 godz., do schroniska „Czartak” – 4.15 godz., na Skalnik – 5 godz., do Kowar – 6.35 godz. GOT 29 pkt.

Źródło: Bohdan W. Szarek „Rudawy Janowickie„, 1990

Dodaj komentarz