Marsz Edukacyjny

Blisko 400 uczniów uczestniczyło w akcji „Marsz Edukacyjny”, która została zorganizowana 29 maja w Karpaczu na terenie Centrum Pulmonologii i Alergologii Dziecięcej i Hotelu Orlinek . Marsz Edukacyjny skierowany był do uczniów szkół podstawowych klas I-III powiatu jeleniogórskiego.

Do udziału w akcji dyrektorzy szkół i nauczyciele wytypowali te dzieci, które najsumienniej i najwytrwalej nosiły kamizelki odblaskowe, zwłaszcza jesienią i zimą, w drodze do i ze szkoły.

Organizatorem akcji była fundacja „Jeleniogórska Akcja – Bezpieczna Droga”, a współorganizatorami Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze, Komisariat Policji w Karpaczu, GOPR, Ratownictwo Medyczne „Partner” R.Kaczmarek oraz Pogotowie Ratunkowe z Jeleniej Góry. Fundacja wyposażyła w kamizelki odblaskowe ponad 2 tysiące dzieci ze szkół w gminach: Karpacz, Mysłakowice, Podgórzyn,Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, oraz Stara Kamienica.

Przy Centrum Pulmonologii Dziecięcej w Karpaczu odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej, które prowadzili ratownicy z jeleniogórskiego pogotowia ratunkowego. Natomiast w siedzibie GOPR- u w Karpaczu dzieci dowiedziały się, jak bezpiecznie poruszać się po górach. Następnie przy hotelu Orlinek policjanci udzielili lekcji, jak bezpiecznie poruszać się po drogach. Zainscenizowali też niebezpieczne sytuacje, jakie mogą spotkać poruszających się po drogach. Na zakończenie odbył się pokaz gaśniczy Straży Pożarnej, a dla wszystkich dzieci były napoje i kiełbaski z rusztu. Dzięki takim akcjom i zaangażowaniu poszczególnych jednostek dzieci w wieku szkolnym są coraz lepiej wyedukowane w niesieniu pierwszej pomocy. Szczególne podziękowania należą się prezesowi fundacji „Jeleniogórska Akcja – Bezpieczna Droga” Panu Mariuszowi Synówce oraz młodszemu aspirantowi Roberowi Kotwicy z Komisariatu Policji z Karpacza.

Dodaj komentarz