Mrowiec

Mrowiec (501 m)

Wzniesienie nad doliną Jedlicy, stanowiące zachodni kraniec pasma Wzgórz Karpnickich.

W pierwszej połowie XIX wieku wzgórze objęte zostało programem sentymentalnego kształtowania krajobrazu, który realizowano wokół letniej rezydencji króla pruskiego znajdującej się w pobliskich Mysłakowicach. Na Mrowcu, słynącym ongiś ze wspaniałej panoramy, wzniesiono wówczas kamienną wieżę widokową według projektu znanego ogrodnika z Bukowca, Walthera. Pracę nadzorował budowniczy Wimmpeł sprowadzony z Berlina. Budowę ukończono w 1835 roku. Zbudowano wówczas także marmurowy „stół”, przy którym spożywano posiłki w romantycznej scenerii. Zniszczoną przez miejscową ludność płytę niebawem zastąpiono nową, na którą przygotowano specjalny żelazny „pokrowiec” zabezpieczający ją przed rozbiciem. Dziś trudno nawet dopatrzeć się śladów tych urządzeń, a słynną panoramę zasłaniają wysokie drzewa. Na południowym stoku Mrowca znajduje się zwietrzała skałka o nazwie Sowi Kamień, z wyraźnymi żyłami aplitu.

Nie osiągając wierzchołka wzgórza, przechodzi przez Mrowiec szlak 1C.

źródło: Bohdan W. Szarek „Kotlina Jeleniogórska„, 1989

Dodaj komentarz