Oferta ostatniej szansy

Dzierżawcy gminnych obiektów „pensjonatowych” otrzymują od władz miasta nowe propozycje warunków umów. Jeśli się na nie zgodzą, to nie będą musieli opuszczać zajmowanych obiektów. W ubiegłym roku wszyscy dzierżawcy otrzymali wypowiedzenia. Zdaniem władz miasta dotychczasowe warunki umów, podpisanych jeszcze w latach 90-tych ubiegłego stulecia, są niekorzystne dla miasta.

Opłaty dzierżawy są o kilkadziesiąt groszy niższe niż za mieszkania komunalne w Szklarskiej Porębie. Niektórzy dzierżawcy płacą zaledwie 1,54 zł , a większość po 2,05 zł za metr kwadratowy. Gmina dodatkowo musi ubezpieczać te budynki, które w większości są w złym stanie technicznym, bo mimo niskich czynszów większość dzierżawców nie inwestowało w nieruchomości. Standard tych „pensjonatów” jest daleki od oczekiwań turystów.

– Nie możemy sobie pozwolić na takie marnotrawstwo gminnego majątku – przekonuje Zbigniew Brożek z-ca burmistrza. – Dlatego wszyscy otrzymali 3-letnie wypowiedzenia i obiekty mają opuścić na początku 2010 roku, chyba, że skorzystają z naszej ostatniej propozycji.

Miejska oferta nawiązuje do dwóch ostatnich umów, jakie władze gminy podpisały z dzierżawcami terenu budowanego „Parku Dinozaurów” oraz nieruchomości przy ulicy 1 Maja „Diavolo”. – W obu przypadkach umowy dotyczą okresu 20 lat. Dzierżawcy w umowach zobowiązali się do bardzo konkretnych inwestycji, za które nie dostaną zwrotu poniesionych nakładów po zakończeniu dzierżawy. Dla przykładu „Park Dinozaurów” to inwestycja warta 3,5 mln złotych. Wszystko, co wybudują przejdzie na rzecz gminy. Ponadto kwoty czynszów są wysokie i realne. Identyczne rozwiązania prawne proponujemy teraz dzierżawcom miejskich „pensjonatów” – wyjaśnia Zbigniew Brożek.

Władze miasta oczekują na pisemne propozycje od dzierżawców dotyczące nie tylko kwoty wysokości czynszu, ale też inwestycji w obiektach. – Każdy dzierżawca zna obiekt, wie co trzeba wyremontować, zmienić, zmodernizować i wie ile może zarobić prowadząc tam działalność gospodarczą. Czekamy na ich propozycje dotyczące wysokości czynszu i inwestycji. Oczywiście mamy swoje warunki brzegowe, ale najpierw czekamy na ofertę drugiej strony – podsumowuje Brożek.

Na razie na ofertę miasta odpowiedział wstępnie jeden dzierżawca, który zaproponował czynsz 6 razy wyższy od dotychczas płaconego. Nie zgadza się jednak na brak możliwości odliczenia od czynszu nakładów inwestycyjnych. Jednak w magistracie można usłyszeć, że te warunki są niezmienne i równe wobec wszystkich.

– Muszę to przemyśleć a przede wszystkim policzyć – mówi dzierżawca prosząc o zachowanie anonimowości. – Dotychczasowe bezterminowe umowy uniemożliwiały mi zaciągnięcie kredytu pod inwestycje. Gdybym miał zagwarantowaną 20-letnią dzierżawę, to bank będzie skłonny udzielić mi kredytu, abym mógł tu zrobić kilka rzeczy, na przykład wybudować łazienki w każdym pokoju. Muszę jednak policzyć czy jest to opłacalne. Nie chodzi o egzystencję, lecz o biznes.

– Wcześniejsza filozofia władz miasta polegała na wyprzedaży majątku gminnego i przejadaniu pieniędzy. My chcemy gminie zapewnić wieloletni stały dochód z jej majątku – wyjaśnia Zbigniew Brożek. – Dzierżawcy chcieliby kupić obiekty, ale w myśl obowiązujących przepisów bez przetargu jest to niemożliwe. Z drugiej strony nie możemy się zgodzić na to, aby ktoś mieszkał w 300 metrowym budynku płacąc za metr kwadratowy mniej niż lokator mieszkania komunalnego.

Na razie ofertę otrzymało 5 dzierżawców, którzy czas na podjęcie decyzji mają do końca lipca. Pozostali otrzymają oferty na dniach i będą mieli miesiąc na złożenie deklaracji.

www.szklarskaporeba.org

Dodaj komentarz