Pałac Zakupy

Pałac Zákupy

Miejscowość Zakupy położona jest w północnej części Republiki Czeskiej, w okręgu libereckim, oddalona około 10 km na wschód od Czeskiej Lipy i około 30 km na zachód od Liberca. Największą atrakcją Zakupów jest olbrzymi pałac utrzymany w stylu drugiego rokoka oraz otaczający go park, które nieodmiennie przyciągają do niewielkiej miejscowości licznych turystów z całej Europy.

Wszystko wskazuje na to, że w miejscu dzisiejszego pałacu już w XIV wieku stała niewielka gotycka warownia należąca do rycerza ze Smolna. W 1518 roku właścicielem majątku zostaje Zdislav Berka, który w latach 1522 – 1548 w miejscu starej gotyckiej budowli postawił imponująco wielki renesansowy pałac.

Pozostałości pierwotnego planu tej wspanialej budowli pozostały widoczne do dziś na parterze i na pierwszym piętrze rezydencji. Wydaje się bardzo prawdopodobne, że już za czasów Zdislava Berki pałac posiadał czteroskrzydłowa zabudowę zamykającą środkowy dziedziniec.

W roku 1632 Zakupy dostał w posagu Juliusz Jindrzich Saski z Lauenburga, a po jego śmierci majątek odziedziczył jego młodszy syn Juliusz Franciszek, kontynuujący od roku 1683 przebudowę pałacu, który w efekcie tych działań zyskał formę wspanialej rezydencji utrzymanej w stylu barokowym, w której zachował się do dzisiaj.

Jedną z architektonicznych osobliwości jest portal bramy wjazdowej do przedpałacu, oraz niezbyt głęboka fosa będąca śladem renesansowych fortyfikacji. Właściwy pałac stanowi czteroskrzydłowy, dwupiętrowy budynek zamykający z czterech stron prostokątny dziedziniec, na który otwierają się arkady parteru.

W skład pałacowych dóbr oprócz głównej budowli wchodziły również zabudowania gospodarcze i park, założony równolegle z barokowa przebudową obiektu. W jego części bezpośrednio przylegającej do murów pałacu zwraca uwagę dwustopniowa terasa ze schodami, wodnymi kaskadami i licznymi architektonicznymi ozdobami w postaci nimf – kariatyd, syren, morskich satyrów i trytonów. To przepiękne nimfeum wybudowane zostało w latach 1680 – 1690 według planów architekta i budowniczego Susnera.

Dodaj komentarz