Potok Szklarka i rzeka Kamienna

Potok Szklarka

Powyżej ujścia do rzeki Kamiennej, potok Szklarka płynie głębokim na 40-50 m skalistym wąwozem z którego spada w dół z wysokości 13,3 m. Malownicze położenie wśród skalistych zboczy, porośniętych lasem mieszanym (świerki, jodły, buki) sprawia, że Wodospad Szklarki jest dużą atrakcją wśród turystów. Przyrodnicze i krajobrazowe walory wodospadu sprawiły, że został objęty ochroną i stanowi enklawę KPN. Przy wodospadzie stoi małe schronisko PTTK „Kochanówka”.

Rzeka Kamienna

Rzeka Kamienna jest lewostronnym dopływem Bobru, odwadnia wschodnią część Gór Izerskich i zachodnią część Karkonoszy oraz południowo-zachodnią część Kotliny Jeleniogórskiej. Źródła ma na wysokości ok. 1120 m n.p.m. (na torfowisku Zielony Klin) na północnych zboczach Mumlawskiego Wierchu w Karkonoszach. Uchodzi do Bobru na terenie Jeleniej Góry u stóp Wzgórza Krzywoustego, na wysokości ok. 300 m. Powierzchnia zlewni wynosi ok. 274,3 km2, a długość rzeki ok. 32,4 km.

Głównymi źródłami zanieczyszczeń wód Kamiennej są ścieki bytowe i przemysłowe pochodzące z ośrodków miejskich tj. Szklarskiej Poręby, Piechowic i części Jeleniej Góry. Do największych zaliczyć należy:

  • trzy mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków komunalnych w Szklarskiej Porębie, z których łącznie odprowadzanych jest około 1500 m3/d ścieków,
  • mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Piechowicach odprowadzająca ścieki bytowe i przemysłowe z miasta w ilości 1300 m3/d;
  • mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków technologicznych w Fabryce Papieru w Piechowicach, z której wprowadza się około 400 m3/dobę ścieków przemysłowych.

W 2001 roku rzekę Kamienną kontrolowano w ramach monitoringu wojewódzkiego w 5 przekrojach pomiarowo-kontrolnych, z których trzy tj. poniżej Cieplic, poniżej ujścia Wrzosówki, ujście do rzeki Bóbr usytuowane były na terenie miasta. Kontrolowano także prawostronny dopływ Kamiennej – Wrzosówkę w przekroju ujścia (km 0,2/6,2 na terenie miasta Jelenia Góra).

Z badań wynika, że:

  • substancje organiczne kwalifikowały wody do poziomu II klasy,
  • zasolenie we wszystkich punktach pomiarowo-kontrolnych było niskie i odpowiadało normom I klasy czystości;
  • wielkość zawiesiny utrzymywała się na poziomie I klasy za wyjątkiem przekroju poniżej ujścia Wrzosówki gdzie zarejestrowano III klasę;
  • substancje biogenne w przekroju poniżej ujścia Wrzosówki wykazywały II klasę, a w przekroju ujścia do Bobru – III klasę; o takiej klasyfikacji zadecydowały stężenia azotu azotynowego albo związków fosforu;
  • odczyn w górnym biegu (powyżej Szklarskiej Poręby Górnej) i poniżej Piechowic nie odpowiadał normom (rejestrowano kwaśny odczyn), a w pozostałych punktach wykazywał odczyn lekko kwaśny na poziomie III klasy czystości;
  • w grupie zanieczyszczeń specyficznych stężenia fenoli we wszystkich punktach pomiarowo-kontrolnych nie przekraczały wartości dopuszczalnych II klasy czystości, natomiast stężenia badanych metali ciężkich kształtowały się na poziomie I klasy czystości, za wyjątkiem rtęci w przekroju ujścia do Bobru gdzie zarejestrowano stężenie rtęci na poziomie II klasy czystości;
  • wskaźniki hydrobiologiczne i stan sanitarny rzeki nie odpowiada normom.

www.jeleniagora.pl

Każdej wiosny na rzece kamienna między Szklarską Porębą a Piechowicami można spotkać śmiałków, którzy walczą z żywiołem. Ta górska rzeka toczy wody z topniejących śniegów zachodnich Karkonoszy i Gór Izerskich. Przełom kwietnia i maja to najlepszy okres do pokonania jednego z najtrudniejszych w Polsce górskich odcinków rzeki.

Dodaj komentarz