Promocja książki o Duchu Gór

W jeleniogórskim Antykwariacie „Pod Arkadami” Emil Mendyk i Przemysław Wiater opowiadali o „Księdze Ducha GórCarla Hauptmanna, którą wspólnie przetłumaczyli. To drugie (poprawione) wydanie polskiego tłumaczenia księgi ma charakter wydawnictwa regionalnego.

-Książka powstała i została przetłumaczona w Szklarskiej Porębie, traktuje o naszym regionie, została wydana w Jeleniej Górze, ilustrowali ją plastycy ze Szklarskiej Poręby, będzie służyć pokoleniom – chwalił wydawnictwo Iwo Łaborewicz, prowadzący spotkanie.

Przemysław Wiater ciekawie opowiadał o Carlu Hauptmannie: postaci wyjątkowej, doktorze nauk filozoficznych, który ukochał Karkonosze. Jego zbiór opowiadań o Duchu Gór wyróżnia się na tle innych literackich opowieści o Rzepiórze.

-U Carla Hauptmanna – tłumaczył Emil Mendyk – to nie jest postać legendarna typu Czerwony Kapturek. To Duch. Ten, który jest. Od praczasów. Zostaje pomimo zmieniających się generacji. Jest siłą, która ściąga i nas w to miejsce. W Karkonosze.

To było urocze spotkanie w „Antykwariacie” przy dźwiękach starych zegarów wybijających godziny – z osobami, które – jak niegdyś Carl Hauptmann – ukochały Karkonosze.

www.nowiny.jgora.pl

Dodaj komentarz