Przeciwko dzikim wysypiskom śmieci

Kupiłeś nowy telewizor, a chcesz wyrzucić stary? Nie zostawiaj go byle gdzie. W Jeleniej Górze powstał specjalny punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów.

Otworzyło go Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jeleniej Górze w celu wywiązania się z obowiązków oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Jeleniej Góry. Punkt powstał na terenie MPGK przy ul. Wolności 161/163.
Przyjmowane są tam nieodpłatnie odpady pochodzenia komunalnego dostarczane przez osoby fizyczne mieszkające na terenie miasta Jelenia Góra, legitymujące się dokumentem potwierdzającym miejsce zameldowania – podało MPGK.

Do tego punktu przyjmowane są wybrane odpady z grupy 20, mające charakter zarówno odpadów niebezpiecznych jak również odpadów innych niż niebezpieczne, takie jak: zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory, odpady niebezpieczne inne czyli opakowania po farbach, lakierach i tym podobne, tworzywa sztuczne (inne niż PET), makulatura, szkło budowlane oraz odpady wielkogabarytowe.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.mpgk.jgora.pl

Źródło: jelonka.com

Dodaj komentarz