Rok 2010 – Rokiem Marianny Orańskiej

16 grudnia, podczas ostatniej sesji sejmiku, radni podjęli uchwałę ustanawiającą rok 2010 „Rokiem Marianny Orańskiej” w Województwie Dolnośląskim.

W 2010 roku przypada dwusetna rocznica urodzin królewny Marianny Orańskiej, córki Wilhelma I Orańskiego króla Niderlandów, która część życia spędziła na terenie dzisiejszego Dolnego Śląska. Należały do niej posiadłości m. in. w Kamieńcu Ząbkowickim i Bardzie Śląskim. Angażowała się w działalność na rzecz lokalnej społeczności. Na własny koszt wybudowała m.in. drogę z Ząbkowic Śląskich przez Kamieniec Ząbkowicki, Złoty Stok, Lądek Zdrój, Stronie Śl., Bolesławów i Nową Morawę do przełęczy Płoszczyna w Górach Bialskich.

Jej inwestycje – zagospodarowywanie kompleksów leśnych, wprowadzenie stawów hodowlanych, założenie wapienników i kamieniołomów w Stroniu Śląskim i wiele innych – przyczyniły się do rozwoju okolicznych wsi i miasteczek. Angażowała się również w działalność społeczną i charytatywną zakładając przytułki dla biednych i chorych. Okoliczna ludność nazwała ją „Dobrą Panią”.

Jedna z jej rezydencji zlokalizowana była na terenie ówczesnej monarchii austriackiej, po dzisiejszej stronie czeskiej – w Bilej Vodzie. W tym mieście podpisano porozumienie pomiędzy władzami samorządowymi przygranicznych gmin i powiatów w sprawie przystąpienia do realizacji „Szlaku Królewny Marianny Orańskiej”. Szlak ten przebiegać będzie przez miejscowości: Ząbkowice Śląskie – Kamieniec Ząbkowicki – Złoty Stok – Bílá Voda – Javorník – Travna – Lutynia – Lądek Zdrój – Stronie Śląskie – Staré Město – Králíky – Międzylesie – Międzygórze – Idzików – Sienna – Kletno – Stara Morawa – Stronie Śląskie – Lądek Zdrój – Złoty Stok – Kamieniec Ząbkowicki. Planuje się oznakowanie i opisanie szlaku. W ramach współpracy transgranicznej organizowane będą imprezy turystyczne i kulturalne, które podniosą atrakcyjność turystyczną gmin przygranicznych.

Ponadto na rok 2010 planowane jest zaproszenie na Dolny Śląsk przedstawicieli holenderskiej rodziny królewskiej dynastii Oranje-Nassau, panującej w Holandii od czasów Wilhelma I Orańskiego (od 1572 r.).

www.umwd.dolnyslask.pl

Dodaj komentarz