Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych

Informuję, że w dniu 23.12.2008 r. o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Karpaczu odbędzie się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych.
Z-ca Burmistrza Karpacza Ryszard Rzepczyński

Dodaj komentarz