Schronisko Szwajcarka – Sokolik

Schronisko PTTK „Szwajcarka” – Sokolik

Szlak czerwony – 12C. Czas przejścia 25 min. GOT 3 pkt.

Od schroniska idziemy początkowo zgodnie z opisem trasy 11S. Po 10 min podejścia dochodzimy do Husyckich Skał. Zbaczamy ze szlaku w prawo – krótka ścieżka doprowadza nas do punktu widokowego na ich szczycie (powrót do szlaku tą samą drogą).

Razem ze znakami tras 2N i 3Z schodzimy dość stromo, lecz krótko na Przełączkę (520 m). Szlak 2N skręca w prawo do Trzcińska (35 min) – my idziemy prosto. Ścieżka wchodzi w las, gdzie w lewo odłącza się szlak 3Z (do Wojanowa – 1.20 godz.). Za znakami czerwonymi podchodzimy na południowy stok Sokolika. Zachodni skłon tego wzniesienia zdobią grupy skalne, do których można dojść ścieżką bez znaków. Na skręcie drogi w prawo idziemy prosto pod stok. Po chwili dochodzimy do Krzywej Turni. Jej przewieszony filar opada ku zachodowi 30-metrową ścianką. Położona nieco wyżej grzęda skalna nosi nazwę Sukiennice.Obie skałki są terenem ćwiczeń wspinaczkowych, podobnie jak inne turnie i ścianki skalne w Górach Sokolich. (Od Krzywej Turni biegnie obok Sukiennic na szczyt Sokolika wyraźna nieznakowana ścieżka – wariant o 10-15 min dłuższy od znakowanej drogi).

Za znakami skręcamy drogą w prawo i podchodzimy dość stromo jeszcze kilka minut przez las. Po 25 min od schroniska dochodzimy pod ściankę szczytowej skały. Na wierzchołek Sokolika prowadzą żelazne schodki. Z platformy widokowej na szczycie panorama północnej części Rudaw Janowickich, Gór Kaczawskich i Kotliny Jeleniogórskiej.

Czas przejścia w kierunku przeciwnym -15 min. GOT 2 pkt.

Źródło: Bohdan W. Szarek „Rudawy Janowickie„, 1990

Dodaj komentarz