Szkolenie w Mysłakowicach w ramach środków unijnych

Szkolenie w ramach projektu „DUCH GÓR ON-LINE. NOWY WYMIAR PROMOCJI”.
„Produkt lokalny – możliwości pozyskania dofinansowania na działalność gospodarczą i pozarolniczą w nowym okresie 2007-2013 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)”.

Projekt finansowany w 80% ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006”, działanie 2.7 Pilotażowy Program LEADER+, schemat II oraz w 20 % z budżetu państwa.

10.04.2008 r. (czwartek)

  • w godz. 16-19.00
  • W tym terminie zapraszamy rolników i domowników rolników. Będziemy przedstawiać możliwości uruchomienia lub dofinansowania już istniejącej działalności pozarolniczej np. otwarcie pensjonatu, sklepu, warsztatu lub innej działalności usługowej.

11.04.2008 r. (piątek)

  • w godz. 16-19.00
  • W tym terminie zapraszamy przedsiębiorców którzy prowadzą lub zamierzają uruchomić działalność gospodarczą.

Uwaga!! Można wziąć udział w obu szkoleniach.

Szkolenie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury, Mysłakowice, ul. Daszyńskiego 29.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu do 09.04.2008 (środa) osobiście, faksem (075) 644 21 65 lub pocztą elektroniczną: sekretariat@duchgor.org

Fundacja Partnerstwo Ducha Gór, ul. Daszyńskiego 29, 58-533 Mysłakowice

Tel/fax 075 644 21 65

www.duchgor.org

Dodaj komentarz