Transkarkonosze

Burmistrz Karpacza informuje, że rozpoczęto realizację projektu pn. „Transkarkonosze- wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko-czeskiego poprzez stworzenie jednolitego systemu oznakowania miast partnerskich” (współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego EWT Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007- 2013).

W ramach pierwszych działań zakupiono i zamontowano dwa panele informacyjne (diodowe) na budynkach głównych Urzędów Miast w Karpaczu i Kowarach oraz dnia 20.12.2008r. odbyła się w Karpaczu konferencja inaugurująca rozpoczęcie projektu, w której udział wzięli przedstawiciele miast partnerskich projektu: Karpacza, Kowar i Pecu pod Śnieżką.

Dodaj komentarz