Trzcińsko

Trzcińsko

Niewielka wieś w gminie Janowice Wielkie położona nad Bobrem u podnóża Gór Sokolich, na wysokości 350-370 m.

W dokumentach historycznych pojawia się w 1469 roku. Na początku XVIII wieku dobra trzcińskie należały do rodziny Porwitzów. W roku 1737 Johan Leopold von Porwitz odstąpił majętność Kasimierowi Friedrichowi Schmettowi. Od roku 1800 Trzcińsko weszło w skład ordynacji janowickiej. Christian Friedrich zu Stolberg-Wernigerode z posiadanych majętności utworzył ordynację dla swego syna. Wieś w rękach rodu Stolbergów pozostawała do II wojny światowej.

W Trzcińsku znajdował się XIX-wieczny pseudogotycki pałacyk Karola Baedekera (1801-51). Ożeniony z Klarą Stryjkowską, córką gdańskiego malarza, ten niemiecki księgarz i wydawca zyskał światową sławę wielojęzycznymi edycjami przewodników turystycznych. Od jego nazwiska nazwano je potocznie „bedekerami”. Założona przez niego firma wydawnicza działa do dziś w Hamburgu.

Pałacyk Baedekera już nie istnieje. Zachowało się jedynie, w formie szczątkowej, założenie parkowe; w parku znajduje się fragment alei lipowej, basenik z kaskadą na strumieniu (obok roli estetycznej pełniła ona również funkcję praktyczną) oraz kilka okazów zieleni wysokiej: 2 dęby szypułkowe będące pomnikami przyrody, olsza czarna, wiąz polny, modrzew pospolity. W podszyciu występuje lilia złotogłów, cebulica, czosnek niedźwiedzi, gajowiec żółty, smotrawa okazała, zawilec gajowy i lilak.

We wschodniej części wsi, przy nie wykazującym cech stylowych pałacyku (mieszczącym przedszkole), znajduje się rozległy park krajobrazowy. Utworzono go w latach sześćdziesiątych XIX wieku, gdy posiadłość należała do Wilhelma zu Stolberg-Wernigerode. Założony na powierzchni 5,36 ha, park ten stanowi niebanalny przykład planowego zagospodarowania zieleni wysokiej w układzie naturalnym. W jego centralnej części znajduje się zespół czterech stawów usytuowanych na różnych poziomach, połączonych sztucznie utworzonymi strumieniami. Stawom nadano zdecydowanie ozdobny charakter poprzez uformowanie nieregularnej linii brzegowej i obsadzenie jej kępami zieleni. Między stawami ukształtowano polany o swobodnym układzie, połączone systemem alejek i ścieżek. Na południowym zachodzie park przechodzi w zwarty kompleks leśny. Wśród dobrze zachowanego, urozmaiconego drzewostanu parkowego znajdują się okazy pomnikowe – m.in. brzoza japońska o obwodzie 350 cm i wysokości 30 m, buk pospolity odmiany czerwonolistnej, cis pospolity odmiany złocistej, cyprysiki (groszkowy i Lawsona), jodły (balsamiczna i odmiany szlachetnej) oraz dwie limby o 15-metrowej wysokości. Rośnie tu ponad 200-letni, potężny świerk pospolity o obwodzie 367 cm i wysokości 52 m.

Kościół pod wezwaniem MB Częstochowskiej, wzniesiony przez protestantów w roku 1799, nie reprezentuje większych wartości architektonicznych i artystycznych.

Trzcińsko, położone przy linii kolejowej Wrocław – Jelenia Góra, jest dogodnym punktem wyjściowym na szlaki Gór Sokolich i Rudaw Janowickich. Kursują tu autobusy PKS na linii Jelenia GóraJanowice Wielkie.

Przy stacji PKP węzeł szlaków turystycznych 22Ż i 23N.

Źródło: Bohdan W. Szarek „Kotlina Jeleniogórska„, 1989

Dodaj komentarz