Turystyczne Szlaki Tematyczne

Wydział Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego jest w trakcie tworzenia listy kluczowych dla Dolnego Śląska turystycznych szlaków tematycznych. W związku z tym, zwracamy się z prośbą do wszelkich instytucji i osób fizycznych związanych z turystyką o opinię i ewentualne propozycje zmian na liście szlaków o znaczeniu regionalnym.

Proponowana lista turystycznych szlaków tematycznych Dolnego Śląska:

  • Szlak Cystersów
  • Szlak Benedyktynów
  • Szlak Św. Jakuba
  • Szlak Zamków Piastowskich
  • Szlak Pamięci I i II Wojny Światowej
  • Szlak Zabytków Dziedzictwa Poprzemysłowego
  • Szlak Obiektów Podziemnych
  • Szlak Zabytków Architektury Drewnianej

Swoje opinie i propozycje wraz z uzasadnieniem prosimy kierować na adres turystyka@dolnyslask.pl bądź faksem 71 346 12 14.

Dodaj komentarz