Uroczysko

Uroczysko

Wąwóz w przełomowej dolinie potoku Piszczak, leżący na Pogórzu Karkonoskim, powyżej Kowar. Wyżłobiony został na linii tektonicznego uskoku, w strefie kontaktowej brunatnych łupków łyszczykowych i oczkowych gnejsów. Pionowe ścianki jaru osiągają wysokość do 40 m. Przedzierający się między nimi potok kaskadami opada z progów skalnych. Na jednym z nich 3-metrowej wysokości wodospadzik, pod którym znajduje się kociołek eworsyjny – wydatne, regularne zagłębienie w skale, wyżłobione przez obracane strumieniem wody luźne kamienie. Przełomowy wąwóz porośnięty jest drzewostanem bukowo-jodłowym, typowym dla dawnej puszczy sudeckiej.

Do górnej części Uroczyska doprowadza szlak turystyczny 20Z. Zwiedzanie wąwozu ułatwia szlak niebieski (pominięty w tym opracowaniu), z którym trasa 20Z łączy się w górze i poniżej jaru.

Źródło: Bohdan W. Szarek „Kotlina Jeleniogórska„, 1989

Dodaj komentarz