Witosza

Witosza (484 m)

Wznosząca się ponad Staniszowem granitowa kulminacja w paśmie Wzgórz Łomnickich (Staniszowskich). Atrakcją tego wzgórza jest nie tylko pyszna panorama roztaczająca się z jego szczytu, lecz także liczne skałki o bogatych formach wietrzenia, zdobiące zachodni stok wzniesienia. Długotrwałe procesy niszczące wypreparowały w granicie mnogość kształtów, a także pieczary i nisze skalne.

W okresie wojny trzydziestoletniej w największej grocie na stoku Witoszy mieszkał pustelnik Jan Rischmann. Przepowiednie tego „proroka” żyły w legendach i podaniach ludowych jeszcze w XIX wieku. Widoczne na szczycie resztki murowanego cokołu są pozostałością ustawionego tu dawniej pomnika Bismarcka. Szlak 4Ż, łączący szczyt Witoszy ze Staniszowem, umożliwia zwiedzenie najciekawszych form skalnych o nazwach: Pustelnia, Skalna Komora, Ucho Igielne i Skalna Uliczka.

U stóp Witoszy znajduje się węzeł szlaków turystycznych i 6Z.

Źródło: Bohdan W. Szarek „Kotlina Jeleniogórska„, 1989

Dodaj komentarz