W cieniu Wielkiej Sowy

W cieniu Wielkiej Sowy - Monografia Gór Sowich

Książka-owoc pracy 20. badaczy i krajoznawców związanych z Górami Sowimi. Część z nich urodziła się lub mieszka „w cieniu Wielkiej Sowy”, pozostali uczynili zaś z tego obszaru temat swoich dociekań naukowych.

Ukazuje środowisko naturalne i przeszłość Gór Sowich w możliwie pełnym spektrum. Będzie to bowiem pierwsza pełna monografia tego rejonu. Prezentowane tam treści oparte zostały na wieloletnich badaniach naukowych i terenowych. Autorzy – historycy, archeologowie, historyk sztuki, architekt, geograf, biolog, jak też aktywni krajoznawcy – wykorzystali zasoby polskich, niemieckich i czeskich placówek archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych.

Sam język prezentacji jest przystępny, całość zaś wzbogacona będzie unikatową ikonografią. Treść książki zawiera się w sześciu dziedzinach: przestrzeń, środowisko naturalne, społeczeństwo, gospodarka, turystyka i polityka, podzielonych z kolei na rozdziały. Praca posiadać będzie walory edukacyjne jak i promocyjne.

Książka nie powstałaby bez przychylności wielu osób, podmiotów branży turystycznej, rekreacyjnej oraz samorządów i innych instytucji. Wydana zostanie nakładem Srebrnogórskiej Oficyny Wydawniczej w ilości 2000 sztuk.

Termin wydania książki nieprzypadkowo wybrany został na wiosnę 2006 r., nawiązując tym samym do rocznicy stulecia budowy wieży widokowej na Wielkiej Sowie.

Z niekłamaną radością zauważyliśmy, iż wspomniany jubileusz stał się pretekstem do gruntowego remontu tego charakterystycznego i utrwalonego symbolu sowiogórskiego. Wydanie książki uświetni zatem jeszcze bardziej obchody jej ponownego udostępnienia wycieczkowiczom.

[red.] Tomasz Przerwa: ”W cieniu Wielkiej Sowy. Monografia Gór Sowich”. Srebrnogórska Oficyna Wydawnicza, Dzierżoniów 2006. Okładka twarda, format 17,5 x 24 cm, stron 287, czarno-białe ilustracje.

Dodaj komentarz