Warunki klimatyczne Kaczawskich

www.kaczawskie.pl

Charakterystyka klimatu regionu Gór Kaczawskich jest utrudniona, ponieważ brak na tym terenie stacji meteorologicznych z długą serią obserwacji. Góry Kaczawskie znajdują się w strefie klimatu górskiego z wpływami oceanicznymi. Kształtują go masy powietrza napływające z północy i północnego wschodu (powietrze arktyczno-morskie, polarno-kontynentalne) oraz ze wschodu i południa (powietrze polarno-morskie, podzwrotnikowo-kontynentalne i podzwrotnikowo-morskie).

Na kształtowanie się klimatu i warunków pogodowych mają również wpływ warunki lokalne, przebieg pasm górskich i układ kotlin. Najczęściej pojawiają się tutaj wędrujące układy cyklonalne (niżowe) pochodzenia atlantycko-islandzkiego. Towarzyszą im ciepłe i chłodne fronty atmosferyczne, których maksima zimowe przypadają na styczeń, a jesienne w październiku. Minima występują wiosną od marca do maja i wczesną jesienią we wrześniu.

Wiatry, związane z wędrówką ośrodków niżowych, w zimie południowo-zachodnie, powodują ocieplenie. W lecie, wiejące z północnego zachodu, są wyraźnie chłodne. Wędrówka tych frontów jest krótkotrwała, od 2 do 4 dni. Wywołuje ona wzrost zachmurzenia i opady, zwłaszcza po dowietrznej stronie gór. Często w maju i we wrześniu tworzą się, na ogół ciepłe, układy antycyklonalne (wyżowe), związane z masami powietrza pochodzenia podzwrotnikowego. Przy minimalnym zachmurzeniu utrzymuje się sucha, słoneczna pogoda.

W lipcu i sierpniu często tworzą się układy niżowe z powietrzem pochodzenia śródziemnomorskiego. Napływające z południa ciepłe i wilgotne powietrze spiętrza się na barierach górskich i ochładza, powodując ulewne deszcze. Bardzo często dochodzi też do zderzenia się i mieszania mas powietrza polarnomorskiego i śródziemnomorskiego, co powoduje nawalne i rozległe opady deszczu. Od stycznia do marca formują się układy wyżowe chłodne, a nawet mroźne, związane z masami powietrza napływającymi znad wschodniej Europy i Afryki. Bezwietrznej i bezchmurnej pogodzie towarzyszą wówczas znaczne spadki temperatur, szczególnie w kotlinach. Jesienią i na przedzimiu w Górach Kaczawskich często występują wiatry fenowe.

O kształtowaniu się temperatury średniej w obrębie Gór Kaczawskich można sądzić na podstawie wskazań najbliższych stacji pomiarowych IMiGW w Jeleniej Górze i Legnicy. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec (17,50 C), najchłodniejszym styczeń (-0,40 C). Średnie roczne sumy opadów kształtują się w przedziale od 526,7mm do 677,8mm, wg wskazań stacji pomiarowych. Wyższe partie gór, w piętrze 500-700m. n.p.m., mają klimat surowszy. Pokrywa śnieżna na zacienionych, północno-wschodnich stokach utrzymuje się do 80 – 90 dni, ale zdarzają się również zimy bezśnieżne. Okres wegetacyjny trwa tu około 200 dni i wyraźnie się wydłuża w kotlinach śródgórskich.

Dodaj komentarz