Wielkie Torfowisko Batorowskie

Szczególnie interesującym obiektem przyrody ożywionej w Górach Stołowych jest rezerwat Wielkie Torfowisko Batorowskie. Został on utworzony w 1958r. na powierzchni 39,53 ha pomiędzy Karłowem a Batorowem. Znajduje się tu ciekawe górskie torfowisko wysokie, w większości zalesione. Rosnące na zabagnionym podłożu świerki są skarlałe, poskręcane, choć znaczna ich część ma ponad 120 lat. W nieco luźniejszych stanowiskach występuje rzadki gatunek sosny błotnej. Ruń tworzy tu przede wszystkim mech torfowiec, z domieszką turzycy skąpokwiatowej, bażyny czarnej, bagna, modrzewicy, borówki bagiennej i żurawiny błotnej. Natomiast w obniżeniach zwanych dolinkami, gdzie występuje nadmiar wody, rośnie głównie turzyca bagienna, przygiełka biała i bagnica torfowa. Rezerwat ten należy do najciekawszych w całych Sudetach.

Dodaj komentarz