Współpraca Karpacz – Reichenbach

W dniu 8 kwietnia 2008 roku w Urzędzie Miejskim w Karpaczu odbyło się spotkanie przedstawicieli miast: Karpacz i Reichenbach OL (Niemcy) poświęcone dotychczasowej współpracy oraz możliwościom realizacji nowych przedsięwzięć, w tym głównie wspólnej aplikacji do Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Dolny Śląsk – Saksonia.

Do chwili obecnej nie zostały określone terminy naborów w ramach w/w Programu, jednak obie gminy już teraz zobowiązały się do podjęcia działań umożliwiających przygotowanie wspólnych projektów. Do końca maja zostaną opracowane propozycje wspólnych przedsięwzięć i ich zakresy rzeczowe.

Karpaczański Informator Samorządowy

Dodaj komentarz