Wstęp

Turystyka w Sudetach ma tradycje sięgające kilku stuleci. Można powiedzieć, że powstała trochę jako młodsza siostra lecznictwa uzdrowiskowego, potem stała się jedną z istotniejszych gałęzi życia gospodarczego. W okresie Polski Ludowej (1945-89) nie było to czasem brane pod uwagę, dopiero w ostatnich latach nabiera ponownie i wszędzie coraz większego znaczenia. Chcąc jednak odpowiedzieć na pytania dotyczące wielu jej szczegółów, musimy sięgać wstecz nie do XIX czy XVIII wieku (początki nowoczesnej turystyki), ale do XII wieku, a czasem nawet jeszcze głębiej. Trzeba dotknąć spraw, które dla tzw. historii powszechnej mają znaczenie wręcz marginalne, ale pozostały po nich pewne ślady, czasem widoczne w górach do dziś. One z kolei oddziaływały na odwiedzających te miejsca ludzi i wywarły wpływ na ich kulturę.

Dziś często zdarza się, że w masowych imprezach organizowanych dla promocji i reklamy wielu rejonów sudeckich, sięga się do tych tradycji. A że turystyka również jest elementem kultury, dlatego też naszą przygodę z jej poznawaniem rozpoczniemy od głębokiego średniowiecza. Pozwoli to wyjaśnić, dlaczego najszybciej rozwinęła się ona w Karkonoszach. Pasmo to odegrało zresztą szczególną rolę i dlatego o nim będzie najwięcej.

Dodaj komentarz