Spis treści

Jest to materiał stanowiący treść 5-godzinnego wykładu na kursie przewodnickim, niestety bez ilustracji.
Ponieważ są to pozycje bardzo trudno dostępne, warto chyba ten tekst upowszechnić wśród krajoznawców i kadry turystycznej.
Witold Papierniak, styczeń 2006.
e-mail: witold.papierniak@pwr.wroc.pl

Spis treści

 1. Wstęp
 2. Początki poznawania gór – miejsca kultu przedchrześcijańskiego
 3. Najstarsze szlaki handlowe prowadzące przez Sudety
 4. Walończycy pczątki górnictwa
 5. Drwale i kurzacy – pierwszy ostrzegawczy dzwonek na temat stanu lasów w Karkonoszach
 6. Pasterskie budy i pierwsze schroniska dla turystów
 7. Odrodzenie i zainteresowania naukowe w XVI – XVIII w – pierwsze mapy i pomiary wysokości
 8. Ludowi zielarze – laboranci
 9. Duch gór
 10. Karkonoskie spory o miedzę
 11. Dzieje budowli na szczycie Śnieżki
 12. Styl panujący w turystyce sudeckiej wiek XVII i pierwsze lata XVIII w
 13. Styl panujący w turystyce sudeckiej wiek XVIII
 14. Styl panujący w turystyce sudeckiej wiek XIX
 15. Styl panujący w turystyce sudeckiej wiek XX do roku 1945
 16. Uzdrowiska sudeckie
 17. Szczeliniec Wielki
 18. Karkonosze
 19. Organizacje turystyczne
 20. Okres po 2 wojnie światowej
 21. Biały Jar 20 III 1968
 22. Wybór literatury

Dodaj komentarz