Wybór literatury

 1. Tadeusz Steć, Wojciech Walczak: Karkonosze. Monografia krajoznawcza. Sport i Turystyka Warszawa, 1 wyd. 1959, 2 wyd. rozszerzone 1962.
 2. Ryszard Kincel: Sarmaci na Śnieżce. seria: Wiedza o ziemi naszej. Ossolineum, Wrocław 1978.
 3. R. Kincel: Początki przewodnictwa turystycznego w Karkonoszach. PTTK Jelenia Góra 1972.
 4. Materiały z V Forum Krajoznawstwa Dolnośląskiego PTTK. Polanica Zdrój 1976.
 5. Jacek Potocki: Rozwój turystycznego znaczenia Ziemi Kłodzkiej na tle śląskich Sudetów przed II wojną światową, Kladský sborník 4, 2001. Univerzita Hradec Kralové, Hradec Kralové 2001,, ss. 115-125.
 6. Julian Janczak: Z kuferkiem i chlebakiem. 1 wyd. PTTK Wałbrzych 1982, 2 wyd. PTTK Kraj Warszawa – Kraków 1988.
 7. Wydawnictwa Studenckiego Koła Przewodników Sudeckich: Karkonosz i Pielgrzymy, a zwłaszcza Pielgrzymy 88. Oddział Akademicki PTTK Wrocław lub Oficyna Wydawnicza Sudety – Wrocław. Wydawano je w latach 1985-2000.
 8. Słownik geografii turystycznej Sudetów. Wyd. PTTK-Kraj Warszawa lub IBIS Wrocław. W okresie 1989-2005
  ukazało się 19 z planowanych 21 tomów. Obejmują one jednak tylko polską część Sudetów.
 9. Marek Staffa: Karkonosze. seria: A to Polska właśnie. Wyd. 2 popr., Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1997.
 10. Jacek Kolbuszewski: Krajobraz i kultura. Sudety w literaturze i kulturze polskiej. Wydawnictwo Śląsk,
  Katowice 1985.
 11. Tomasz Dudziak , Jacek Potocki: Rozwój sieci szlaków turystycznych w Sudetach [w:] Śląski labirynt krajoznawczy nr 7, Oficyna Wydawnicza Sudety, Wrocław 1995, ss. 99-118.
 12. Julian Janczak: Rozwój turystyki i uzdrowisk. [w:] Historia Śląska, tom 3, cz. 1, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976, ss. 210-215 oraz [w:] Historia Śląska, tom 3, cz. 2, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1985, ss. 239-249.
 13. Alfred Jahn (red.): Karkonosze polskie. Wyd. PAN Ossolineum, Wrocław 1985. Rozdziały: Historia poznania gór, Medycyna górska, Rozwój osadnictwa, Turystyka.
 14. Andrzej Zieliński (opr): Listy ze śląskich wód. Ossolineum, Wrocław 1983.
 15. Andrzej Zieliński (opr): Polskie podróże po Śląsku w XVII i XVIII wieku. Ossolineum, Wrocław 1978.
 16. Ryszard Kincel: U szląskich wód. Oficyna Silesia w Raciborzu i Woj. Biblioteka w Katowicach 1994.
 17. Izabela Czartoryska: Dyliżansem przez Śląsk. Dziennik podróży do Cieplic w roku 1816. Ossolineum, Wrocław 1968.
 18. Krzysztof R. Mazurski: Miłości i dramaty królewny Marianny. OW Sudety, Wrocław 2002.
 19. Marek K. Wikorejczyk: Wędrówki ze Szklarskiej Poręby (wybrane opowiadania krajoznawcze). Urząd Miasta w Szklarskiej Porębie. Szklarska Poręba 1992.
 20. Marek K. Wikorejczyk: U stóp Śnieżki. Wybrane opowiadania krajoznawcze. OW Sudety, Wrocław 1998.
 21. Sudety. Popularny miesięcznik. Oficyna Wydawnicza Atut Wrocław. Ukazuje się od III 2001.
 22. Karkonosze – informator kulturalny woj. jeleniogórskiego. Miesięcznik wydawany przez Wojewódzki Dom Kultury w Jeleniej Górze do roku 1995.
 23. Roczniki: jeleniogórski, wałbrzyski, kłodzki i świdnicki. Do ok.1988 Ossolineum, Wrocław. Obecnie wydawane są one przez regionalne towarzystwa.
 24. Śląski labirynt krajoznawczy. Rocznik PTTK Wrocław. OW Sudety. Wydawany w latach 1989-97.
 25. Na szlaku. Miesięcznik PTTK. OW Sudety, Wrocław.
 26. Skarbiec ducha gór. Miesięcznik wydawany przez Muzeum Okręgowe w Jeleniej Górze od 1998.

  literatura przewodnikowa:

 27. Tadeusz Steć: Karpacz i okolice. Sport i Turystyka Warszawa, 1 wyd. 1966, 2 wyd. 1968. Rozdziały : Dzieje i Z historii karkonoskiej turystyki.
 28. Bohdan Szarek: Karkonosze: cz. wsch. – rejon Karpacza i Karkonosze: cz. zach. – rejon Szklarskiej Poręby. Seria: Schroniska górskie PTTK i ich okolice. PTTK Kraj 1984. rozdziały: Z dziejów turystyki karkonoskiej.
 29. Marek Sitko: Góry Opawskie. OW Sudety Wrocław 1994 (1. wydanie) oraz Wydawnictwo Aneks, Głuchołazy-Prudnik 1998.
 30. Piotr Migoń, Jacek Potocki: Karkonosze polskie i czeskie. Wyd. Kartograficzne Eko-graf. Wrocław 2002. Rozdziały: Rozwój turystyki i Karkonosze w pigułce.

  literatura najnowsza:

 31. Jacek Potocki: Rozwój zagospodarowania turystycznego Sudetów od poł. XIX w. do II wojny światowej”
  Wydawnictwo turystyczne Plan, Jelenia Góra 2004.
 32. Tomasz Przerwa: Odkryli dla nas piękno gór. Trzy sudeckie organizacje górskie 1881-1945: Verband der Gebirgsvereine an der Eule, Waldenburger Gebirgsverbad, Zobtengebirgsverein”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003.
 33. Tomasz Przerwa: Wędrówka po Sudetach. Szkice z historii turystyki śląskiej przed 1945 r. Wydawnictwo Gajt, Wrocław 2005.
 34. Jacek Suchodolski: Architektura schronisk górskich w Sudetach, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005.
 35. Jacek Dębicki: Kulturowe aspekty sudeckich uzdrowisk obecnego regionu dolnośląskiego w XVII-XVIII wieku. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005.

Dodaj komentarz