Z Gorzanowa w świat szeroki

Z Gorzanowa w świat szeroki

Gorzanów (do 1945 r. Grafenort) to rodzinna miejscowość Profesora Arno Herziga, któremu uczniowie i przyjaciele zadedykowali ten tom studiów historycznych i literaturoznawczych. Dla czytelnika książka ta stanowić może jeszcze jeden przykład „spinania” historii polskiej i niemieckiej naszej dolnośląskiej ziemi.

Spis treści

 • Krzysztof Ruchniewicz – Przedmowa

Część I – Historia Polski i stosunki polsko-niemieckie

 • Krzysztof Ruchniewicz – Historyczne obciążenia. Trudni sąsiedzi. Stosunki polsko-niemieckie w XIX–XXI wieku
 • Adam Perłakowski – Rzeczypospolita polsko-litewska i Saksonia w pierwszych dekadach XVIII stulecia. Kryzys i współdziałanie
 • Izabela Surynt – Polskie przestrzenie „inności”. Kilka uwag o funkcjonalizacji problematyki polskiej w niemieckojęzycznym piśmiennictwie XIX wieku
 • Magdalena Lasowy – Literatura NRD w polskich antologiach lat 1949–1969
 • Rudolf Urban – Günter Särchen – Patron pojednania między Niemcami z NRD a Polakami
 • Dariusz Wojtaszyn – Postawy wschodnioniemieckiego społeczeństwa wobec wydarzeń w Polsce w latach 1980–1982
 • Malwina Orepuk – Obraz Polski i Polaków w prasie niemieckiej w latach 2000-2003 na przykładzie czasopisma „Der Spiegel”
 • Marek Zybura – Panorama Racławicka i jej europejskie odniesienia w kontekście polskiej kultury historycznej

Część II – Ziemia Kłodzka, Śląsk

 • Rościsław Żerelik – Nastarsze godło Wrocławia. O pieczęci miejskiej z 1261/1262 roku i symbolice dwugłowego orła
 • Wojciech Mrozowicz – Śląska Kronika polska w średniowiecznej tradycji historiograficznej
 • Kalina Mróz-Jabłecka – Znajomość języka polskiego jako egzystencjalna konieczność wrocławskiego środowiska kupieckiego w XVII wieku
 • Tomasz Jabłecki – Śląski przyczynek do rozkwitu stylu wykwintnego w poezji niemieckiej przełomu wieków XVII i XVIII
 • Renata Sput – Z dziejów prasy górnośląskiej. Początkowy okres działalności raciborskiego ośrodka prasowego (1802–1812).
 • Małgorzata Ruchniewicz – Franz Volkmer (1846–1930), pedagog i historiograf Ziemi Kłodzkiej. Szkic biografii
 • Jacek Dębicki – Tradycja piastowska w pruskim piśmiennictwie śląskoznawczym do połowy XIX wieku
 • Tomasz Przerwa – Spóźniony start dusznickiego narciarstwa.
 • Leszek Ziątkowski – Żydzi w Lubinie przed 1945 r.
 • Piotr Przybyła – Którędy na Olimp? O kreowaniu Ślęży jako regionalnego miejsca pamięci w latach 1945-1966

Część III – Tropy literackie

 • Mirosława Czarnecka – Literatura polska i panegiryk polonofilski w królewieckim kręgu poetów wokół Simona Dacha i Kürbishütte
 • Urszula Bonter – E. Marlitt w Polsce pod rozbiorami. Kilka uwag o politycznej recepcji literatury popularnej
 • Sebastian Mrożek – Ku tożsamości Polaków. Romantyzm jako paradygmat kultury polskiej
 • Mirosława Zielińska – Problemy badawcze recepcji literatur obcych. Niemieckojęzyczni odbiorcy wczesnej liryki Tadeusza Różewicza w fazie intensywnej recepcji literatury polskiej (tzw. „polskiej fali”)
 • Wykaz publikacji prof. Arno Herziga

[red] Krzysztof Ruchniewicz, Marek Zybura: ”Z Gorzanowa w świat szeroki… Studia i materiały ofiarowane Profesorowi Arno Herzigowi w 70-lecie Urodzin”. Wydawnictwo GAJT, Wrocław 2007. Okładka miękka, stron 336

Dodaj komentarz