Dzieje Parafii Św. Maurycego

Dzieje Parafii Św. Maurycego na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu

Dzieje Parafii Św. Maurycego

Spis treści:

 • Początki osady walońskiej i kościoła Św. Maurycego we Wrocławiu
 • Średniowieczna osada Walonów we Wrocławiu w świetle badań archeologicznych przy plebanii parafii Św. Maurycego we Wrocławiu
 • W poszukiwaniu korzeni mieszkańców Ulicy Galijskiej w XIV i początku XV wieku
 • Duchowieństwo parafii Św. Maurycego poza murami Wrocławia w średniowieczu
 • Szpital Św. Łazarza we Wrocławiu na przestrzeni dziejów
 • Cmentarze parafii Św. Maurycego we Wrocławiu
 • Działalność administracyjna i duszpasterska parafii Św. Maurycego we Wrocławiu w XIX wieku
 • Urbanistyka przedmieścia wokół kościoła Św. Maurycego w XIX i XX wieku
 • Zapomniane rzemiosło artystyczne. Wrocławskie fabryki perkalu a graficy z parafii Św. Maurycego we Wrocławiu
 • Od parafii niemieckiej do parafii polskiej – dzieje parafii Św. Maurycego w latach 1944–1946
 • Powojenna degradacja miejskiego obszaru wokół kościołów Św. Maurycego i Św. Łazarza
 • Sprawozdanie z prac ratunkowych, remontowych i konserwatorskich wykonanych w kościele pomocniczym p.w. św. Łazarza we Wrocławiu po powodzi 1997 roku
 • Źródła do dziejów kościołów Św. Maurycego i Św. Łazarza w archiwach wrocławskich
 • Fotografie kościoła Św. Maurycego w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
 • Wykaz proboszczów parafii Św. Maurycego
 • Wspomnienie o Doktorze Jakubie Kostowskim
 • Bibliografia prac Doktora Jakuba Kostowskiego
 • Zestawienie opinii i sprawozdań Doktora Jakuba Kostowskiego dotyczących prac ratunkowych, remontowych i konserwatorskich prowadzonych w parafii Św. Maurycego w latach 1989–2004
 • Die Geschichte der Pfarrei St. Mauritius in der Ohlauer Vorstadt. Seit den Anfängen der wallonischen Siedlung bis zur Gegenwart. Zusammenfassung

[red] Rościsław Żerelik: ”Dzieje Parafii Św. Maurycego na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu. Od początków osady walońskiej – poprzez czas Festung Breslau – do współczesności”. Wydawnictwo GAJT, Wrocław 2007. Okładka twarda, stron 200, czarno-białe ilustracje.

Dodaj komentarz