Zamek Czocha

Zamek Czocha

W miejscu, w którym stoi obecnie zamek, we wczesnym średniowieczu istniał gród warowny o drewnianej konstrukcji i kamienno-ziemnych umocnieniach. Historia murowanej twierdzy rozpoczyna się na przełomie XIII i XIV wieku, najprawdopodobniej za sprawą króla czeskiego Wacława II. W 1315 roku warownia przeszła w posiadanie Henryka I Jaworskiego jako wiano wniesione do małżeństwa z córką Wacława II, Agnieszką.

Po śmierci Henryka I Jaworskiego w 1346 roku warownia stała się lennem królestwa Czech, zaś jej nowymi lokatorami zostali członkowie łużyckiej rodziny von Dohna. Zamek składał się wówczas z otoczonej murami czterokondygnacyjnej wieży mieszkalnej i wysokiego stołpu.

Od roku 1453 właścicielami zamku zostaje znany z zamożności i wpływów ród Nostitzów, który gospodarzyli w twierdzy przez dwieście pięćdziesiąt lat. Johann von Nostitz – w połowie XVI stulecia dokonał przebudowy średniowiecznego zamczyska, przekształcając je w modne założenie renesansowe.
Najtragiczniejsze w dziejach twierdzy wydarzenie miało miejsce w nocy z 17 na 18 sierpnia 1793 roku.

Podczas nieobecności właściciela zamek w niejasnych okolicznościach spłonął. Niemal natychmiast przystąpiono do odbudowy i sześć lat później zamek ponownie nadawał się do zamieszkania.
W 1905 roku spadkobiercy ostatnich właścicieli zdecydowali się na sprzedaż rodzinnego majątku, który nabył pochodzący z Drezna Ernest Gütschow, na którego zlecenie architekt Bodo Ebhardt nadał budowli charakter romantycznego, gotycko-renesansowego zamczyska, okrywając go na poły historyczną, na poły fantastyczną szatą.

Po nacjonalizacji gmach adaptowano na ośrodek wypoczynkowy dla wysoko postawionych oficerów Ludowego Wojska Polskiego, dzięki czemu nie podzielił on losu wielu innych śląskich warowni i w bardzo dobrej kondycji dotrwał do dnia dzisiejszego funkcjonując obecnie jako Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy, stanowiąc jednocześnie jedną z największych atrakcji turystycznych regionu.

Dodaj komentarz