Zamek Trosky

Zamek Trosky

Jadąc drogą z Jičína do Turnova już z daleka można dostrzec na wzgórzu olbrzymią budowlę, wyglądającą jak dwie wielkie baszty skalne odsunięte od siebie na odległość kilkudziesięciu metrów potężnymi siłami natury i ukształtowane rękoma człowieka. To zamek Trosky – najważniejsza warownia w okolicy, której początki sięgają drugiej połowy XIV wieku.

Górujące nad okolicą bazaltowe skały, geomorfologiczny unikat na skalę światową, są jednym z symboli Republiki Czeskiej. W swoim czasie posłużyły jako fundament dla gotyckich wież, zbudowanych w latach 1380–1390. Wyższa wieża wznosząca się na wysokość 488 m n.p.m. nosi nazwę Panna , a niższa o dziesięć metrów – Baba . Na obydwu skałach wzniesione zostały mieszkalne wieże, zbocze góry natomiast ufortyfikowane zostało trzema rzędami masywnych murów obronnych, których wysokość wahała się od 10 do trzynastu metrów, a grubość od jednego do prawie dwóch metrów. Do muru przylegał dwór, który w górnej części posiadał pomieszczenia mieszkalne, w dolnej służył jako magazyn.

Mury budowli poprowadzone są przy maksymalnym wykorzystaniu istniejących tutaj trzeciorzędowych skał wulkanicznych. Ściany wzmocnione zostały pionowymi blokami kamienia wydobywanego i obrabianego w pobliskich kamieniołomach. Przy budowie zamku korzystano również z piaskowca, traktując go jednak bardziej jako materiał zdobniczy otworów okiennych, bram oraz pomieszczeń mieszkalnych.

Północna ściana muru z obronnymi nadbudówkami na zboczu pod niższą sześcioboczną wieżą wzniesiona na „Babie” zabezpieczała na całej długości kontrolę nad dostępem do zamku; tędy wiodła bowiem droga prowadząca wśród skał do pierwszej bramy warowni, skąd wykutym w kamieniu chodnikiem przebiegała obok wartowni i budynku gospodarczego do właściwej, mieszkalnej części budowli.

Po prawej stronie w naturalnej przestrzeni między skalami a murem wznosił się niewielki pałac, z którego górnego poziomu można było przejść do warownej wieży „Baby”. Z lewej strony, przez małą furtkę można się było dostać do najlepiej chronionej części zamku, z zachowanym do dzisiaj fragmentami głównego, czterokondygnacyjnego pałacu. Kręte schody wiodące na „Pannę” to pozostałość XIX-wiecznych prac przeprowadzonych przez ostatniego właściciela zamku, który postanowił zagospodarować wieżę i zgodnie z duchem epoki udostępnić ja jako punkt widokowy.

Dodaj komentarz