5 mln zł na zabytki

Kolejna szansa na ratowanie zabytkowych obiektów. Już od wtorku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu można składać wnioski o dofinansowanie renowacji zabytkowych budowli lub ich elementów.
Warunek jest jeden: obiekt musi być wpisany do rejestru zabytków.

– Wniosek może złożyć każdy właściciel obiektu znajdującego się na Dolnym Śląsku – wyjaśnia Beata Pelc z urzędu marszałkowskiego.

Mogą to zrobić parafie, diecezje, fundacje, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe, gminy, powiaty, instytucje, ale także osoby prywatne. W tym roku do podziału będzie 5 mln zł.
Tradycyjnie najwięcej wniosków składają parafie, które systematycznie odnawiają swoje kościoły. W minionym roku rozdzielono 5,5 mln zł pomiędzy 90 projektów. W 2008 roku było to 109 projektów na które przeznaczono 5,8 mln zł.

Urząd pokrywa 70 proc. kosztów restauracji zabytku. Tylko w wyjątkowych przypadkach może to być całość – gdy zabytek ma wyjątkową wartość historyczną lub jest w takim stanie, że bez remontu ulegnie całkowitemu zniszczeniu. Wnioski można składać do 18 lutego.

Polska Gazeta Wrocławska Mariusz Junik

Dodaj komentarz