Chronologia dziejów Dolnego Śląska

Chronologia dziejów Dolnego Śląska

Książka ta jest czymś więcej niż tradycyjną chronologią. Znalazł się tu bowiem cały szereg danych znacznie wykraczajacych poza to pojęcie. Mamy w niej m.in. omówienie systemów monetarnych i mierniczych funkcjonujących na Śląsku, dane o zmianach liczby ludności w poszczególnych miastach i powiatach, informacje o zmianie nazw miejscowości, o ich herbach, wyjazy targów, zestawienie posłów do sejmu prowincjonalnego i wiele innych zagadnień.

Jest to więc kompendium bardzo szerokie, obejmujace poza czystą historią szereg jej nauk pomocniczych, jak heraldyka, demografia historyczna, metrologia i wiele innych. Zestawienie ich wszystkich w jednym miejscu z pewnością ułatwi dotarcie do wielu danych i lepsze zrozumienie pojawiających się w opracowaniach naukowych czy wręcz źródłach historycznych pojęć, okresleń i rozmaitych zagadnień. Można by więc tę książkę nazwać ”vademecum historyka dziejów Śląska” [Ivo Łaborewicz – ze Wstępu]

Romuald M. Łuczyński: ”Chronologia dziejów Dolnego Śląska”. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2006. Okładka miękka, format 16 x 23 cm, stron 572, liczne czarno-białe ilustracje.

Dodaj komentarz