Francuska nagroda dla Dolnego Śląska

Dolny Śląsk został laureatem francuskiej nagrody Territoria. Wyróżnienie zostało przyznane za projekt pod nazwą Biuro Koordynacji Wdrażania Dolnośląskiej Strategii Innowacji, realizowany wspólnie przez urząd marszałkowski i Politechnikę Wrocławską.

Nagrodę Territoria otrzymują samorządy terytorialne za „dynamikę oraz skuteczność w zarządzaniu finansami publicznymi”. W rywalizacji o nią mogą brać udział tylko te samorządy, które łączą umowy z partnerami z Francji.

W tym roku wyróżnione zostały dwa samorządy spoza Francji: Dolny Śląsk i niemiecki Akwizgran w Nadrenii-Północnej Westfalii.

Nagrodzone dolnośląskie Biuro Koordynacji Wdrażania Dolnośląskiej Strategii Innowacji ma na celu wspieranie działań instytucji realizujących Dolnośląską Strategię Innowacyjności, poprzez tworzenie i udostępnianie bazy informacyjnej w zakresie innowacji. Z jego zasobów mogą korzystać m.in. samorządy wszystkich szczebli, przedsiębiorstwa i jednostki naukowe.

Jak poinformowało we wtorek biuro prasowe dolnośląskiego urzędu marszałkowskiego, nagrodę 7 listopada odbierze w Pałacu Luksemburskim w Paryżu marszałek województwa dolnośląskiego, Andrzej Łoś, a wręczy ją przewodniczący francuskiego Senatu, Christian Poncelet.

Nagroda przyznawana jest od 20 lat w następujących kategoriach: demokracja lokalna, społeczeństwo obywatelskie, zarządzanie, kultura, zasoby ludzkie, komunikacja, usługi dla ludności, zdrowie, sport, prewencja, bezpieczeństwo, rozwój lokalny, ochrona środowiska, zagospodarowanie przestrzeni użytku publicznego, zrównoważony rozwój. Przyznaje ją jury, w skład którego wchodzą politycy, przedstawiciele władz samorządowych, biznesu i mediów.

PAP

Dodaj komentarz