Hugo Seydel

29 października 2007 r. na fasadzie Muzeum Karkonoskiego zawisła druga – obok tej poświęconej niezapomnianemu Mieczysławowi Buczyńskiemu – tablica pamiątkowa, upamiętniająca pomysłodawcę, założyciela Muzeum Towarzystwa Karkonoskiego w Jeleniej Górze, jego wielkiego opiekuna i dobroczyńcy. Zanim jednak w czerwcu 1912 r. rozpoczęto prace budowlane przy budynku dzisiejszego Muzeum Karkonoskiego, zbiory Riesengebirgsverein (RGV) prezentowane były w wynajętych pomieszczeniach, początkowo przy ul. Szkolnej, a następnie przy ul 1 Maja 19.

Odsłonięcie tablicy H. Seydela

Poza wszelkimi innymi zasługami tajnego radcy i doktora honoris causa Hugo Seydela dla rozwoju i popularyzacji turystyki oraz ochrony zabytków w Kotlinie Jeleniogórskiej i Karkonoszach, doprowadził on jako przewodniczący Towarzystwa Karkonoskiego do podjęcia przez nie w czerwcu 1909 uchwały w brzmieniu: Zgromadzenie Ogólne RGV uważa za wskazane, by Muzeum Towarzystwa Karkonoskiego umieszczone zostało we własnym, odpowiadającym jego znaczeniu budynku. Wykonanie wniosku zleca się Zarządowi Głównemu.

Od tej chwili Hugo Seydel z pełnym zaangażowaniem oddał się idei stworzenia takiego muzeum. Początkowo planował zakup i adaptację istniejącego już budynku (mówiło się o lokalizacji w Kunicach, pomiędzy Jelenią Górą a Cieplicami), jednak ostateczny wybór padł na niezabudowaną działkę u zbiegu dzisiejszych ulic Muzealnej, Matejki i Chełmońskiego. I na niej właśnie wzniesiono nowy budynek zaprojektowany na cele muzealne przez urodzonego w Kowarach architekta wrocławskiego Carla Grossera.

Otwarcie muzeum nastąpiło 14 kwietnia 1914 r. Kilkanaście dni wcześniej miasto uhonorowało doktora Seydela w uznaniu jego zasług w sposób szczególny: przebiegającej u stóp Wzgórza Kościuszki ulicy (dzisiejsza ul. Chełmońskiego) nadano jego imię.

Hugo Seydel zmarł 3 października 1932 r. i pochowany został na starym cmentarzu komunalnym w Jeleniej Górze. Niemal dokładnie w 75 rocznicę śmierci, 29 października 2007 r., w salach oraz przed budynkiem Muzeum Karkonoskiego odbyła się uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy, poświęconej jego pamięci. W ceremonii udział wzięła pani Christa-Renate baronowa Roeder von Diersburg, prawnuczka doktora Seydela, Prezydent Miasta Jelenia Góra, pan Marek Obrębalski, attache kulturalny konsulatu RFN we Wrocławiu, pan Rainer Sachs, Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, pan Henryk Dumin oraz licznie zgromadzeni goście – pośród nich członkowie Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry. Pani Roeder von Diersburg nie kryła wzruszenia, gdy – stojąc przy wykonanym w drewnie popiersiu swojego pradziadka – mówiła te oto słowa: – Spotkaliśmy się tu, by uczcić pamięć założyciela tego muzeum, który tak wiele uczynił dla Śląska. Wspaniałe jest to, jak bardzo, właśnie tutaj, powiązane ze sobą są tradycje kulturowe niemieckie i polskie. Przejęliście to, co było tu niegdyś i ponieśliście dalej, nieustannie rozwijając. W ten tylko sposób możemy się jednoczyć, niezależnie od tego, czym zajmuje się tzw. „wielka polityka”. Najważniejsze jest to, by Niemcy i Polacy, Polacy i Niemcy we Wspólnocie Europie tworzyli razem wielką Europę.

Nadmienić warto, że w pierwszym kwartale 2008 r. nakładem Muzeum Karkonoskiego przy współpracy z Muzeum Śląskim w Görlitz ukaże się dwujęzyczne, polsko-niemieckie, wydanie wspomnień doktora Hugo Seydela, w których autor wiele miejsca poświęcił swoim działaniom na rzecz stworzenia Muzeum Towarzystwa Karkonoskiego w Jeleniej Górze, ale także przedsięwzięciom, jakie na rzecz rozwoju turystyki w Karkonoszach podejmowało RGV.

Tekst ukaże się w „Skarbcu Ducha Gór” nr 4/2007

Dodaj komentarz