Klimat Rudaw Janowickich

Podobnie jak budowa geologiczna, tak i warunki klimatyczne Rudaw są zróżnicowane: inne na zachodnim skłonie masywu, a inne na stokach wschodnich. W ujęciu ogólnym omawiany teren cechuje się klimatem górskim, jednocześnie modyfikowanym przez wpływ klimatu oceanicznego. Grzbiet Rudaw rozdzielając dwie doliny śródgórskie stanowi zarazem granicę dwóch regionów klimatycznych: jeleniogórskiego i kamiennogórskiego.

W regionie jeleniogórskim dominują wiatry zachodnie i południowo-zachodnie. Pozostaje on w strefie bezpośredniego oddziaływania karkonoskich wichrów przewałowych. Mają one tu charakter fenów alpejskich i często osiągają huraganowe prędkości. Latem powodują znaczne ochłodzenia i gwałtowne opady deszczu, natomiast zimą przynoszą nagłe ocieplenia. Tylko 30% dni w roku w Kotlinie Jeleniogórskiej jest bezwietrznych. Natomiast w regionie kamiennogórskim – w swoistym zaciszu górskim — brak wiatru zaznacza się w blisko 50% dni w roku. Nie docierają tu silne wichry karkonoskie, zatrzymywane zachodnimi stokami Rudaw.

Kotlina Kamiennogórska charakteryzuje się wiatrami południowymi, które z łatwością docierają przez Bramę Lubawską, toteż panujący w tej kotlinie klimat jest znacznie wilgotniejszy i chłodniejszy od panującego na zachodnim skłonie Rudaw Janowickich.

Obszar Rudaw cechuje się silnym pionowym zróżnicowaniem warunków klimatycznych — m.in. rozkładu temperatur i wilgotności powietrza. Wpływa na to różna ekspozycja i stopień nachylenia stoków górskich. Najcieplejsze, a więc i najsuchsze są dobrze nasłonecznione stoki południowe o spadku około 20°. Północne stoki otrzymują (teoretycznie) 8- krotnie mniejszą dawkę ciepła z napromieniowania słonecznego.

Charakterystyczną cechą obu wspomnianych regionów klimatycznych są głębokie inwersje temperatur. Występują one głównie w okresie zimy. Przy bezwietrznej pogodzie przechłodzone powietrze spływa z gór w doliny. Wówczas to różnice temperatur ujemnych sięgają kilku, nierzadko” i kilkunastu stopni, dając silne mrozy w dolinach.

Suma opadów rocznych jest także zróżnicowana zależnie od wysokości npm: w Kotlinie Jeleniogórskiej wynosi nieco ponad 700 mm, w wyżej położonej Kotlinie Kamiennogórskiej a także w rejonie Wzgórz Karpnickich sięga 820-840 mm; w partiach szczytowych Rudaw ilość opadów przekracza rocznie 1100 mm. Znaczna część opadów rocznych – aż 70% – przypada tu na okres wegetacyjny.

Pokrywa śnieżna na wierzchowinie Rudaw Janowickich utrzymuje się przeciętnie nieco ponad 100 dni w roku. Jedynie w okresach srogich zim zalega do 150 – 160 dni w roku. Krócej leży śnieg w Kotlinie Kamiennogórskiej, bo tylko 75 – 80 dni w roku, zaś najkrócej — w regionie jeleniogórskim (z wyłączeniem Karkonoszy): zaledwie 70 dni.

Źródło: Bohdan W. Szarek „Rudawy Janowickie”, 1990

Dodaj komentarz