Nadzwyczajana sesja Rady Miejskiej w Karpaczu

Na wniosek Burmistrza Miasta zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Karpaczu w dniu 26 czerwca 2009 r. o godzinie 15ºº, która odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Karpaczu z następującym proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał: w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Karpacz na lata 2005-2013” ( projekt nr 191),
    w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Finansowego Gminy Karpacz na lata 2005-2013” (projekt nr 192),
    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p. n. „Budowa sali sportowo – widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu w ramach Karkonoskiego Centrum Szkolenia Sportowego” ( projekt nr 193),
    w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013 z Miastem Reichenbach i Niemieckim Czerwonym Krzyżem (projekt nr 194).
  3. Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz