Porozumienie miast

W dniu 28 sierpnia 2008 w mieście Lanov w Czechach zostało podpisane porozumienie o współpracy między miastami Szklarska Poręba – Lanov. Współpraca będzie prowadzona na trzech płaszczyznach: kulturalnej, rekreacyjnej (sport) i bezpieczeństwa. Na spotkaniu dotyczącym podpisania porozumienia był obecny burmistrz Szklarskiej Poręby Arkadiusz Wichniak a także przedstawiciele referatu Promocji Miasta, Sportu i Turystyki, Straży Pożarnej oraz Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych.

Ustalono szczegóły konkretnej współpracy na wyżej wymienionych płaszczyznach. Współpraca szkół między Szklarską Porębą a Lanovem trwa już od trzech lat w ramach programu „Dzieci Karkonosza”. Teraz przyszedł czas na współpracę w pełnym wymiarze z wykorzystaniem środków unijnych. Wspólne działania Szklarskiej Poręby z innymi czeskimi miastami zataczają coraz większe kręgi.

www.szklarskaporeba.pl

Dodaj komentarz