Sztandar dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze

5 września 2008 roku o godzinie 12.00 na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze odbędzie się uroczystość wręczenia sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, który ufundowało społeczeństwo ziemi jeleniogórskiej. Uroczystość poprzedza Msza św. o godzinie 10.30, która odbędzie się w Parafii Św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze.

W ceremonii udział wezmą: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Schetyna, Komendant Główny Policji – nadinsp. Andrzej Matejuk, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu – insp. Zbigniew Maciejewski, przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Urzędu Miasta Jeleniej Góry, Starostwa, przedstawiciele jeleniogórskich firm i instytucji oraz zaproszeni goście.

Przedstawiciele administracji samorządowych, lokalni przedsiębiorcy i przedstawiciele firm, doceniając ofiarną służbę na rzecz ochrony życia ludzkiego i mienia, w uznaniu działań podejmowanych dla zwiększenia ładu i bezpieczeństwa publicznego 7 lutego 2008 roku powołali Honorowy Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, na czele, którego stanął Prezydent Jeleniej Góry Marek Obrębalski. Komitet powołany został w celu pozyskania środków finansowych na wykonanie sztandaru oraz organizację ceremonii jego nadania.

Ceremonia ta jest ściśle określona w Rozporządzeniu Rady Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz ceremoniale policyjnym. Wygląd jest jednakowy dla wszystkich policyjnych sztandarów, a jedyne różnice to nazwa danej jednostki policji, nazwa fundatora sztandaru czy też herb właściwego samorządu terytorialnego.

Wręczenie sztandaru to szczególna chwila dla Policji, gdyż jest wyrazem uznania przez mieszkańców i władze ziemi jeleniogórskiej dla trudu i osiągnięć policjantów i pracowników Policji Jeleniogórskiej, ich wkładu i zaangażowania w ochronę ładu i porządku publicznego naszego miasta i całego powiatu jeleniogórskiego.

nadkom. Edyta Bagrowska – KMP w Jeleniej Górze
www.figurki.jelenia.pl

Dodaj komentarz