Rewitalizacja Nadolnych Skał Bażynowych

Idea i cele projektu

Głównym celem projektu jest modelowy rozwój i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań dla zrównoważonego rozwoju turystycznego, a ochroną przyrody. Projekt rewitalizacji Bażynowych Skał Nadolnych w Karkonoszach koncentruje się w tym kontekście na integracyjnych rozwiązaniach dla modelowego rozwoju cennych obszarów przyrodniczych w zmieniających się strukturalnych, ekonomicznych i demograficznych warunkach (np. brak funduszy publicznych, starzenie się społeczeństwa itd.)

Projekt ma na celu propagowanie metod zrównoważonego rozwoju turystyki z zachowaniem ochrony przyrody rejonu Bażynowych Skał Nadolnych w Karkonoszach .Współpraca pomiędzy nauką, a praktycznymi rozwiązaniami powinna pomóc w pokonaniu istniejących konfliktów pomiędzy ochroną przyrody, a strategicznym procesem odnowy szlaków turystycznych oraz wyeksponowanie zarośniętych skał, które ulegają degradacji. Korzenie roślin wrastają się w szczeliny skalne powodując ich intensywną erozję. Nie osuszone w okresie letnim nasiąknięte wilgocią w okresie zimowym następuje ich intensywna erozja. Wspólne działania różnych partnerów, mogą zagwarantować zrównoważony proces zachowania dziedzictwa przyrodniczego Bażynowych Skał Nadolnych w Karkonoszach.

Projekt jest inicjatywą Izersko-Karkonoskiego Towarzystwa Kolarsko-Narciarskiego, które dąży do odzyskania przez Jagniątków dawnej świetności miejscowości wypoczynkowo-turystycznej. Integralna część tej miejscowości to Skały Nadolne w Bażynowych Skałach i wiodące do nich szlaki turystyczne oraz tor do zjazdu rogatymi saniami (czarny szlak).

sekretarz I-K T K-N Krzysztof Pik

Dodaj komentarz