System informacji

W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie władz miasta z przedstawicielami austriackiej firmy „FERATEL”. Firma ta jest europejskim liderem usług informatycznych w branży turystycznej. Działalność firmy jest widoczna we wszystkich krajach europejskich i służy szeroko zakrojonej sieci informacyjnej np. systemy kamer. Przedstawiciele firmy są zainteresowani wdrożeniem tego systemu w Szklarskiej Porębie i potraktowanie naszej miejscowości jako lidera tego przedsięwzięcia. Pozwoli nam to bardziej efektywny sposób dotrzeć do potencjalnych turystów. www.szklarskaporeba.pl

Dodaj komentarz