Szlak czarny z Mysłakowic (pałac) do Mysłakowic (PKP)

Trasa czarna – 7S

Mysłakowice (pałac) – Mysłakowice st. PKP.
Czas przejścia 15 min.

Łącznikowy szlak czarny od szlaku 6Z sprzed pałacu w Mysłakowicach prowadzi na południe asfaltową ulicą. W niewielkim oddaleniu od pałacu mijamy położony po prawej budynek o stylizowanej tyrolskiej architekturze i nieco za nim schodzimy z asfaltu w lewo. Przez park przypałacowy idziemy w kierunku kościoła, przechodząc tuż obok niego. Szlak okrąża południowy brzeg stawu i kieruje się na wschód. Minąwszy staw dochodzimy do asfaltowej dróżki, którą skręcamy w prawo. Wychodząc na skraj parku warto zwrócić uwagę na stojący po prawej stronie, pod rozłożystym dębem, głaz z tablicą ku czci dr. M. Orłowicza. Z parku szlak wyprowadza na ul. Wojska Polskiego, gdzie Y 7S, 1C. Skręcamy w lewo. Wkrótce mijamy, po prawej, restaurację „Pod Kasztanami”. Za znakami obu szlaków idziemy w kierunku wschodnim. Za przejazdem kolejowym przecinamy ul. Jeleniogórską – w prawo przystanki PKS i WPK linii nr 3 oraz stacja PKP. Na rogu ul. Jeleniogórskiej i Cmentarnej V 7S i 1C. Tutaj wschodni kraniec szlaku czarnego.

Czas przejścia w kierunku przeciwnym: 15 min.

Uwagi ogólne

  • Szlaki opatrzone są kolejnymi numerami, od 1 do 25, przy czym przy numerach poszczególnych szlaków umieszczone są zawsze symbole literowe informujące o kolorze szlaku; szlaki czerwone oznaczone są symbolem „C”, niebieskie-literą „N”, żółte -„Ż”, zielone -„Z”, czarne-symbolem „S”. Tak więc np. oznaczenie „3Z” określa szlak zielony opisany w przewodniku pod numerem 3, symbol „12N” oznacza szlak niebieski opisany pod numerem 12 itd.
  • Skrzyżowania szlaków oznaczone są symbolem „X”, przy czym przyjąłem zasadę umieszczania na pierwszym miejscu szlaku przychodzącego z lewej strony (zasada ta stosowana jest i przy innych rodzajach węzłów szlaków). Tak więc np. oznaczenie „X3Z,12N” zawiera dodatkową informację, że – dla turysty podążającego zgodnie z kierunkiem opisu- znaki zielone dochodzą do węzła szlaków z lewej strony.
  • Osobne oznaczenia przyjąłem dla częstych w terenie sytuacji, w których szlaki nie krzyżują się, lecz łączą, prowadząc dalej wspólnie, oraz dla sytuacji, w których biegnące razem szlaki rozwidlają się, rozchodzą.
  • Rozwidlenia szlaków biegnących wspólnie oznaczone są w opisach tras symbolem „V”; np. oznaczenie „V8S, 23C” wskazuje, iż szlak czarny opisany pod numerem 8 oraz biegnący z nim wspólnie czerwony szlak nr 23 rozchodzą się (przy tym pierwszy z nich kieruje się w lewo).
  • Połączenie się szlaków, dalej biegnących wspólnie oznaczane jest symbolem „Y”- np. oznaczenie „Y2Ż, 4N” wskazuje, że w danym miejscu zbiegają się dwa szlaki, prowadzące dalej wspólnie, przy czym znaki żółte dołączają z lewej strony.
  • Dodatkowe oznaczenia zastosowane zostały dla zobrazowania sytuacji terenowej na rozstajach więcej niż dwóch szlaków. Gdy od „wiązki” np. trzech szlaków odłącza się jeden, a pozostałe biegną nadal wspólnie – informuje o tym litera „i”; np. oznaczenie „V3Z i 5N, 2Ż” wskazuje, że szlak zielony odłącza się (w lewo) od biegnących nadal razem szlaków niebieskiego i żółtego.
  • Gdy natomiast równocześnie rozchodzą się wszystkie trzy (niekiedy cztery) biegnące wspólnie szlaki, sytuacja taka sygnalizowana jest dwukropkiem; np. oznaczenie „V3Z: V5N, 2Ż” informuje, że od węzła szlaków rozchodzą się równocześnie – kolejno od lewej strony – szlak zielony, niebieski i żółty.
  • Podane w opisach tras czasy przejść nie uwzględniają czasu przeznaczonego na odpoczynki czy zwiedzanie zabytków.
  • Punkty do Górskiej Odznaki Turystycznej (GOT) stanowią w każdym przypadku sumę punktacji dla całej trasy. Po opisie każdej z tras podane są czasy przejść w kierunku odwrotnym i suma punktów do GOT dla przeciwnego kierunku wędrówki.

Źródło: Bohdan W. Szarek „Kotlina Jeleniogórska„, 1989

Dodaj komentarz