Szlak miedzi i kamienia

Szlaki rowerowe Bolesławca – Miedź i kamień

Kolor: czerwony, długość: 64,4 km.

Bolesławiec, skrzyżowanie ulic Chrobrego i Piastów. Jazda ul Piastów w kierunku lasu komunalnego razem z niebieskim szlakiem pieszym. Mijamy po prawej stronie ogródki działkowe Gwarek i wjeżdżamy do lasu, a następnie na teren otwarty. Z prawej strony dochodzi rowerowy szlak koloru niebieskiego i razem wiodą drogą polna do miejscowości Łaziska, gdzie skręcamy w prawo w drogę asfaltową. Po przejechaniu 600 m skręcamy w lewo, w drogę gruntową, którą dojeżdżamy do fermy, skręcamy w prawo i dojeżdżamy do drogi wojewódzkiej nr 363. W prawo prowadzi ona do Bolesławca, a w lewo do Złotoryi.

Uważnie przecinamy drogę i wjeżdżamy na drogę powiatową, obsadzoną topolami. Jedziemy do Wartowic, ostatni odcinek w lesie. W Wartowicach spotykamy szlaki piesze niebieski i żółty. Skręcamy w prawo, razem z pieszym szlakiem niebieskim, jadąc obok ciekawego domu zbudowanego z kamieni, po lewej stronie i następnego domu z elementami neogotyckimi. Przy ostatnich zabudowaniach kończy się asfalt a zaczyna droga gruntowa. Po lewej stronie widać nieczynny zbiornik poflotacyjny kopalni ZG Konrad.

Następnie mijamy po prawej stronie kopalnię piaskowca ZKM Wartowice. Wyjeżdżamy z lasu na otwartą przestrzeń łagodnie do góry. Z lewej strony widoczne wzniesienie z zamkiem Grodziec. Przejeżdżamy pod linią energetyczną i dalej w dół drogą polną. Droga ta nie jest polecana do korzystania po deszczach – duże kałuże. Dojeżdżamy do drogi powiatowej. W prawo droga prowadzi do Ustronia, a w lewo do Raciborowic. Nasz szlak skręca w lewo, droga asfaltowa wysadzona grubymi drzewami – jesiony i klony. Po drodze mijamy powierzchniową stację transformatorową po prawej stronie i dojeżdżamy do Raciborowic Dolnych. Przez most na strumieniu, na skrzyżowaniu skręcamy w prawo w kierunku Pielgrzymki. Mijamy po prawej bar restauracyjny i zaraz skręcamy w lewo w kierunku miejscowości Jurków.

Przejeżdżamy pod tunelem, drogą asfaltową i mijamy po prawej dawne wyrobisko po wydobyciu margli. Po prawej stronie w oddali widoczne wzniesienie z zamkiem Grodziec. Po lewej stronie widzimy kaplicę i dalej po prawej stronie świetlicę miejską. Przy ostatnich zabudowaniach wsi kończy się droga asfaltowa a zaczyna gruntowa. Wjeżdżamy do lasu. Tu krzyżówka pięciu dróg leśnych. Jedziemy prosto, przez las. Droga z wybojami i koleinami. Jedziemy razem z czarnym szlakiem pieszym. Po wyjeździe z lasu jazda drogą wysadzoną czereśniami. Mijamy folwark będący w ruinie i dojeżdżamy do miejscowości Grodziec. Dojście na zamek w prawo. Nasz szlak skręca w lewo, obok baru znajdującego się po prawej stronie drogi.

Jedziemy drogą asfaltową, razem z pieszym szlakiem żółtym i niebieskim do skrzyżowania z drogą powiatową. W prawo prowadzi do Sędzimirowa, na wprost do Zagrodna, a w lewo do Olszanicy. Skręcamy w lewo i po 200 m skręcamy znów w lewo. Po prawej zostawiamy pałac z parkiem w Grodźcu. Za ogrodzeniem pałacowym skręcamy w prawo w drogę gruntową, która wyprowadza nas na otwarty teren. Po lewej stronie mijamy zabudowania dawnej kopalni miedzi i wyjeżdżamy pomiędzy pola uprawne. Dobrą, utwardzoną drogą rolniczą dojeżdżamy do Olszanicy, mijając po lewej stronie zespól zabudowań dawnego PGR. Dojeżdżamy do skrzyżowania z droga wojewódzką nr 363. W prawo prowadzi ona do Złotoryi, a w lewo do Bolesławca. Skręcamy w lewo. Po lewej stronie mijamy kościół p.w. Serca Pana Jezusa. Dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą na Radziechów. Skręcamy w prawo i jadąc łagodnie pod górę, mijamy cmentarz po prawej stronie. Na szczycie wzniesienia skręcamy w lewo w drogę gruntową.

Jadąc na zachód widzimy po lewej stronie wyniosłość z górującym zamkiem Grodziec. Dojeżdżamy do skrzyżowania dróg polnych, skręcamy w lewo, dokładnie w kierunku na zamek Grodziec. Dojazd do drogi asfaltowej, wojewódzkiej nr 363 w miejscowości Olszanica – Kolonia Garnczary. Skręcamy wprawo. Drogą wojewódzką dojeżdżamy do Iwin. Po lewej stronie hałda dawnej kopalni ZG Konrad, dalej zabudowania dawnej kopalni, obecnie zakładów „Aqua Konrad” produkującej wodę mineralną. Z prawej strony restauracja „Małgorzatka”. Po lewej stronie kościół p.w. św. Marcina. Na skrzyżowaniu przy szkole skręcamy w prawo, w kierunku Lubkowa. Mijamy po lewej kopalnię anhydrytu – filię kopalni „Nowy Ląd” z Niwnic. W centrum wsi, obok sklepu ABC skręcamy w lewo. Dalej wiedzie wąska asfaltowa droga wśród pól do Tomaszowa Bolesławieckiego.

Wśród zabudowań droga staje się ulicą jednokierunkową, wiodąca w dół, obok ruin kościoła poewangelickiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 4. Przy drodze plac parkingowy, sklepy i bar. Skrzyżowanie drogi krajowej z droga powiatową. Przeprowadzamy rower przez przejście dla pieszych i jedziemy w kierunku Krzyżowej. Dojeżdżamy do sklepu na Osiedlu Młodych. Przed barem „Hit”, skręcamy w lewo i dojeżdżamy do nasypu kolejowego. Przejeżdżamy pod wiaduktem kolejowym i gminną drogą asfaltową dojeżdżamy do Kraśnika Górnego i do skrzyżowania z droga powiatowa. W prawo wiodącą do Dabrowy Bolesławieckiej, a w lewo do Tomaszowa Bolesławieckiego. Skręcamy w prawo i drogą wśród pól dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą powiatową wiodąca w prawo do Krzyżowej, a w lewo do Bolesławca. My jedziemy na skrzyżowaniu prosto. Jedziemy wzdłuż rzeki Bobrzycy, którą mamy po prawej stronie.

Drogą wśród pól uprawnych dojeżdżamy do Dabrowy Bolesławieckiej i skrzyżowania z rondem z droga wojewódzka nr 297. W prawo wiedzie ona do Szprotawy, a w lewo do Bolesławca. Na wprost droga prowadzi do Krępnicy. Przeprowadzamy rower na drugą stronę drogi wojewódzkiej po pasach dla pieszych i jedziemy w kierunku Krępnicy. Przekraczamy most na Bobrze i skręcamy w lewo jadąc na południe wzdłuż zabudowań wioski, mając po prawej stronie las, a po lewej łąki i wyrobiska żwirowni zalane woda. Piękny relaksowy płaski odcinek. Przy odgałęzieniu drogi leśnej spotykamy szlaki rowerowe niebieski i żółty prowadzące z Kliczkowa w kierunku Bolesławca. Razem z nimi dojeżdżamy do pierwszych zabudowań wsi Bolesławice i następnie do Bolesławca, do ul. Ceramicznej i do skrzyżowania z ul. Widok. Zbliżamy się do ul. II Armii Wojska Polskiego. Przeprowadzamy rower chodnikiem po moście na Bobrze do ronda na ul. Zgorzeleckiej. Tu zaczyna się droga rowerowa biegnąca wzdłuż ul. Wróblewskiego i Cieszkowskiego.

Jedziemy tą drogą rowerowa do skrzyżowania z ul. Modłową. Skręcamy w prawo w ul. Modłowa i dojeżdżamy do ul. Polnej i następnie do skrzyżowania z ul. Chrobrego. Dalej prowadzimy rower chodnikiem do skrzyżowania z ul. Piastów, gdzie obwodnica zamyka się. Od drogi rowerowej jest możliwość przejechać do obwodnicy wewnętrznej skręcając pod wiaduktem w prawo, razem z szlakiem rowerowym czarnym. Początkowo ul. Dolne Młyny, następnie ul. Bohaterów Getta i dalej chodnikiem, razem z pieszym szlakiem niebieskim do skrzyżowani ze światłami z ul. Grunwaldzką, gdzie przeprowadzamy rower po przejściu dla pieszych i dalej jadąc obok Sądu Powiatowego dostajemy się na Obwodnicę Wewnętrzną.

Dodaj komentarz