Szlak zielony z Cieplic do Karpnik

Trasa zielona – 6Z

Cieplice – Staniszów – Krzyżowa Góra – Mysłakowice – Droga Królewska – Karpniki
Czas przejścia 4.05 godz. GOT 20 pkt.

Początek szlaku 6Z znajduje się na placu Piastowskim przy pałacu Schaffgotschów w Cieplicach. Tu Y 6Z, 8N. Oba szlaki prowadzą razem w kierunku południowo-wschodnim. Po kilku minutach mijamy budynek poczty i nieco dalej przekraczamy most na Podgórnej. Niebawem dochodzimy do skrzyżowania z ul. Wolności. Przechodzimy na drugą stronę ulicy. Przed pawilonem kawiarni „Roma” węzeł szlaków „Pod Koroną” – od pałacu Schaffgotschów niespełna 10 min. Tu V 6Z i 8N. Skręcamy w lewo i ul. Wolności idziemy w kierunku wschodnim. Naprzeciwko przystanków PKS i WPK, położonych po drugiej stronie ulicy, skręcamy w prawo w ul. Krośnieńską. Biegnie ona na południowy wschód, wznosząc się łagodnie na Wzgórza Łomnickie. Mijamy ogródki działkowe. W lewo widoczna kulminacja Sołtysiej (434 m) – zwana też Strzelecką Górą – na której zachowały się mury dawnej wieży widokowej. Po prawej Chmielnik (426 m). Po niespełna 30 min marszu od pałacu Schaffgotschów dochodzimy do Doświadczalnej Stacji Hodowli Roślin i pól doświadczalnych.

Z asfaltu wkraczamy tu na drogę polną. Po kilku minutach (na wysokości ok. 400 m) skrzyżowanie dróg; idziemy prosto. Przed nami wzgórze Gaik (464m). Szlak trawersuje północne zbocze Gaika, porośnięte mieszanym drzewostanem. Łukiem w prawo droga doprowadza do pierwszych zabudowań Staniszowa. Nie dochodząc kościoła, osiągamy Y 6Z, . Skręcamy tu w lewo, obniżając się nieco mijamy kościół i dochodzimy do głównej drogi. Tutaj skręcamy w prawo. Przy przystanku WPK linii nr 5 V i 6Z – z Cieplic 1 godz. marszu.

Obok budynku straży pożarnej skręcamy w lewo. Leśna ścieżka trawersuje południowy stok Witoszy (484 m), który tu zdobią bloki skalne, gdzieniegdzie tworzące skupiska. Po prawej w prześwitach leśnych widać zabudowania Staniszowa i drogę do Sosnówki. Z odcinka tego ładne, choć ograniczone widoki na bliskie Wzgórza Łomnickie i zamykające horyzont Karkonosze. Po 10 min od węzła szlaków w Staniszowie szlak 6Z skręca w prawo. Za ostatnim domostwem zbliżamy się do drogi utwardzonej kamieniem polnym. Idziemy w kierunku wschodnim. Przed nami Góry Sokole – z lewej Sokolik (642 m), z prawej Krzyżna Góra (654 m). Od rozwidlenia szlak prowadzi drogą obsadzoną dębami i sosnami. Po chwili skrzyżowanie polnych dróg – skręcamy w lewo, w stronę samotnie rosnącego, rozłożystego dębu. Polna droga prowadzi pod kulminację Żeleźniaka (420 m). Dochodząc do skraju lasu skręcamy w prawo. Idąc brzegiem lasu osiągamy niebawem polankę, z której widok na bliską już Krzyżową Górę (433 m). Wzniesienie to włączono w XIX wieku w obręb parku krajobrazowego rezydencji w Mysłakowicach. Szlak przekracza dwa strumyki. Nieco dalej mijamy po lewej stronie niewielki zagajnik i grupę skałek – tu schodzimy z drogi w prawo i wąską ścieżką biegnącą skrajem lasu osiągamy podmokłą polanę. Dalej szlak wiedzie polną ścieżką, płytkim wąwozem, obok granitowych skałek.

Pozostawiając po prawej kulminację Krzyżowej Góry obniżamy się łagodnie do szosy Jelenia GóraKarpacz. Wychodzimy na otwarty teren, skąd roztacza się rozległy widok: w prawo zabudowania Mysłakowic (najbliższy budynek to zajazd „Chata za wsią”), przed nami Góry Sokole. Po 45-50 min marszu od Staniszowa przecinamy asfalt i nie zmieniając kierunku polną drogą dochodzimy do drugiej szosy. Tu skręcamy w prawo i obniżając się łagodnie schodzimy do Mysłakowic. Za piekarnią skręcamy w prawo. Po lewej zabudowania Fabryki Porcelany Elektrotechnicznej „Połam” – tu przystanki PKS oraz WPK (linia nr 3). Kilka minut idziemy w kierunku zachodnim. Przed Gminnym Ośrodkiem Zdrowia skręcamy w lewo i przekraczamy most na Łomnicy, z którego kierujemy się w prawo. Szlak prowadzi teraz asfaltową uliczką biegnącą brzegiem rzeki. Po lewej ogrodzony teren szpitala zakaźnego. Ulica łukiem skręca w lewo i po niespełna 10 min od mostu doprowadza do pałacu w Mysłakowicach – od Staniszowa 1.15 godz. Tu V 6Z i 7S.
Od pałacu (obecnie mieszczącego szkołę) idziemy w kierunku wschodnim krótko przez park, a dalej między zabudowaniami PGR. Polna droga doprowadza do linii kolejowej, za którą przekraczamy szosę KowaryJelenia Góra.

Nie zmieniając kierunku idziemy drogą obsadzoną drzewami. Jest to tzw. Droga Królewska, łącząca ongiś rezydencję mysłakowicką z pałacem w Karpnikach. Po 10 min od pałacu przekraczamy Jedlicę – prawy dopływ Łomnicy. Szlak skręca w lewo i prowadzi z biegiem rzeki, otwartym terenem. Droga łukiem zmienia kierunek w prawo. Podchodzimy na zalesiony stok Mrowca (501 m). Droga wprowadza nas do lasu, początkowo zachowując kierunek wschodni. W lesie, łukiem w lewo, szlak zmienia kierunek i po 15-20 min wyprowadza na otwartą przestrzeń, ponownie skręcając ku wschodowi. Po lewej Bucznik (441 m), należący do pasma Wzgórz Karpnickich, na wprost panorama Gór Sokolich i Rudaw Janowickich. Zbliżając się do rzeki Łupi skręcamy w lewo. Po prawej interesujące pod względem przyrodniczym otoczenie Stawów Karpnickich. Za dużym stawem (po prawej) dochodzimy do szosy Jelenia Góra – Karpniki (od pałacu w Mysłakowicach ponad 1 godz.), skręcamy w prawo i idziemy szosą obsadzoną starymi lipami. Po kilku minutach mijamy przystanek PKS na rozwidleniu drogi. Idziemy prosto. Po prawej, ponad drzewami, widoczna wieża pałacu w Karpnikach. Wkraczamy do wsi – tu Y 6Z, 21 N. Na skręcie drogi w lewo przystanek PKS oraz V 6Z i 21N.

Szlak 6Z prowadzi drogą asfaltowaną przez wieś. Niebawem skręcamy w prawo, mijając po lewej budynek szkoły. Droga przed szkołą, w lewo od szlaku, prowadzi do parku i willi Achinger. W centrum wsi zabytkowy kościół Św. Jadwigi. Po lewej bar „Nad Potokiem”. Nieco dalej, na skręcie drogi w lewo, Y 6Z, 21N i znaki szlaku żółtego (przebiega on poza terenem opisanym w przewodniku, wiodąc na Skalnik w Rudawach Janowickich). Skręcamy szosą w prawo i dochodzimy do głównego węzła szlaków w Karpnikach – od pałacu w Mysłakowicach 1.50 godz. Tu krańcowe znaki szlaków 6Z i 21N (szlak żółty – odtąd jako trasa 22Ż – prowadzi stąd w kierunku północnym do schroniska PTTK „Szwajcarka”).

Czasy przejść w kierunku przeciwnym: od węzła szlaków na wschodnim krańcu wsi Karpniki do pałacu w Karpnikach – około 20 min, do pałacu w Mysłakowicach – 1.50 godz., do Staniszowa – 3.05 godz., do pałacu Schaffgotschów w Cieplicach – 4 godz. GOT 19 pkt.

Uwagi ogólne

  • Szlaki opatrzone są kolejnymi numerami, od 1 do 25, przy czym przy numerach poszczególnych szlaków umieszczone są zawsze symbole literowe informujące o kolorze szlaku; szlaki czerwone oznaczone są symbolem „C”, niebieskie-literą „N”, żółte -,,Ż”, zielone -„Z”, czarne-symbolem „S”. Tak więc np. oznaczenie „3Z” określa szlak zielony opisany w przewodniku pod numerem 3, symbol „12N” oznacza szlak niebieski opisany pod numerem 12 itd.
  • Skrzyżowania szlaków oznaczone są symbolem „X”, przy czym przyjąłem zasadę umieszczania na pierwszym miejscu szlaku przychodzącego z lewej strony (zasada ta stosowana jest i przy innych rodzajach węzłów szlaków). Tak więc np. oznaczenie „X3Z,12N” zawiera dodatkową informację, że – dla turysty podążającego zgodnie z kierunkiem opisu- znaki zielone dochodzą do węzła szlaków z lewej strony.
  • Osobne oznaczenia przyjąłem dla częstych w terenie sytuacji, w których szlaki nie krzyżują się, lecz łączą, prowadząc dalej wspólnie, oraz dla sytuacji, w których biegnące razem szlaki rozwidlają się, rozchodzą.
  • Rozwidlenia szlaków biegnących wspólnie oznaczone są w opisach tras symbolem „V”; np. oznaczenie „V8S, 23C” wskazuje, iż szlak czarny opisany pod numerem 8 oraz biegnący z nim wspólnie czerwony szlak nr 23 rozchodzą się (przy tym pierwszy z nich kieruje się w lewo).
  • Połączenie się szlaków, dalej biegnących wspólnie oznaczane jest symbolem „Y”- np. oznaczenie „Y2Ż, 4N” wskazuje, że w danym miejscu zbiegają się dwa szlaki, prowadzące dalej wspólnie, przy czym znaki żółte dołączają z lewej strony.
  • Dodatkowe oznaczenia zastosowane zostały dla zobrazowania sytuacji terenowej na rozstajach więcej niż dwóch szlaków. Gdy od „wiązki” np. trzech szlaków odłącza się jeden, a pozostałe biegną nadal wspólnie – informuje o tym litera „i”; np. oznaczenie „V3Z i 5N, 2Ż” wskazuje, że szlak zielony odłącza się (w lewo) od biegnących nadal razem szlaków niebieskiego i żółtego.
  • Gdy natomiast równocześnie rozchodzą się wszystkie trzy (niekiedy cztery) biegnące wspólnie szlaki, sytuacja taka sygnalizowana jest dwukropkiem; np. oznaczenie „V3Z: V5N, 2Ż” informuje, że od węzła szlaków rozchodzą się równocześnie – kolejno od lewej strony – szlak zielony, niebieski i żółty.
  • Podane w opisach tras czasy przejść nie uwzględniają czasu przeznaczonego na odpoczynki czy zwiedzanie zabytków.
  • Punkty do Górskiej Odznaki Turystycznej (GOT) stanowią w każdym przypadku sumę punktacji dla całej trasy. Po opisie każdej z tras podane są czasy przejść w kierunku odwrotnym i suma punktów do GOT dla przeciwnego kierunku wędrówki.

Źródło: Bohdan W. Szarek „Kotlina Jeleniogórska”, 1989

Dodaj komentarz