Współpraca gmin pogranicza polsko – czeskiego

W dniu 13.02. br. w Urzędzie Miejskim w Kowarach przedstawiciele gmin: Karpacz, Kowary, Lubawka, Mysłakowice, Podgórzyn, Mala Upa, Pec pod Śnieżką, Vrchlabi, Zacler, Spindlerowy Młyn podpisali deklarację współpracy w celu stworzenia Karkonoskiego Korytarza Turystycznego „TRANSKARKONOSZE”.

Współpraca polegać będzie na modernizacji i rozbudowie szeroko rozumianego systemu komunikacyjnego gmin pogranicza polsko – czeskiego w rejonie Karkonoszy Wschodnich dla zwiększenia dostępności komunikacyjnej obszarów o znaczeniu turystyczno – rekreacyjnym po obu stronach granicy poprzez: przebudowę i budowę systemu drogowego, wprowadzenie systemu oznakowania wizualnego miejscowości oraz ich atrakcji turystycznych, wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych umożliwiających swobodny dostęp do informacji turystycznej na obszarze objętym porozumieniem, stworzenie nowej i poprawę istniejącej infrastruktury umożliwiającej swobodny transfer ruchu turystycznego po obu stronach Karkonoszy, rozwijanie i wspieranie systemów transportu pasażerskiego o aspekcie turystycznym oraz prowadzenie wspólnych działań promocyjnych i marketingowych.

Karpaczański Informator Samorządowy

Dodaj komentarz