Wstydliwa wizytówka miasta

Turyści oraz mieszkańcy Jeleniej Góry, przechodzący przez park wokół Kościoła Św. Krzyża, narażeni są na przykry widok. Zespół kaplic nagrobnych, otaczający park, jest od lat w opłakanym stanie. Widok staje się jeszcze bardziej przykry jeśli uświadomimy sobie, że obiekt ten mógłby być turystyczną wizytówką miasta.

Zniszczenia obejmują nie tylko fasady kaplic, ale również ich wnętrza. Płyty nagrobne, jeśli nie są rozbite, to prawie wszystkie noszą ślady graffiti, na niektórych widnieją swastyki. W środku kaplic zalegają sterty śmieci. Zdewastowane płyty nagrobne odsłaniają swoje wnętrza, tworząc głębokie dziury w ziemi.

Tymczasem tak duży zespół kaplic grobowych nie występuje w żadnym innym miejscu na Dolnym Śląsku. Z całą pewnością ma on wartość europejską. Pierwsze kaplice wybudowano na początku XVIII wieku, na zlecenie bogatych mieszczan. Są tam pochowani również kolejni burmistrzowie Jeleniej Góry. Miejsce to ma więc duże znaczenie dla tożsamości miasta.

Odpowiednie służby, a więc Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz Wydział Kultury w Urzędzie Miasta zapewniają, że robią co w ich mocy, aby uchronić zabytek przed niszczeniem. Podstawowym problemem jest działalność wandali. W wyniku ich aktywności wszystkie środki finansowe, zamiast na ochronę terenu parku, są przeznaczane na ciągłą renowację kaplic. Nie przynosi to żadnych efektów, ponieważ w ciągu kilku tygodni drogocenne zabytki wracają do poprzedniego stanu.

Jak zapobiec dalszej dewastacji? Urząd Ochrony Zabytków ma gotową koncepcję w jaki sposób zaradzić problemowi. W ich planach teren parku powinien być dozorowany przez odpowiednie służby, zamknięty w nocy oraz monitorowany. Sytuację poprawiłoby dodatkowe oświetlenie. Kiedy zapewni się bezpieczeństwo na terenie parku, będzie można przystąpić do rewitalizacji samych kaplic. Koncepcja Urzędu Ochrony Zabytków zakłada urządzenie we wnętrzu kaplic, skansenów rzeźby, ozdobionych świetlnymi iluminacjami.

Wydział Kultury Urzędu Miasta planuje natomiast włączyć cały teren parku wraz z kaplicami do mającego powstać „Traktu Śródmiejskiego Jeleniej Góry”. W tej koncepcji zespół kaplic jest traktowany jako turystyczny produkt kulturowy. Urząd Miasta zapewnia, że kwestia parku jest numerem jeden na liście ich priorytetów. Dokładny kosztorys nie jest jeszcze znany ale będzie to kwota sięgająca kilku milionów złotych. Projekt Traktu Śródmiejskiego został już wpisany do budżetu na 2008 rok.

Tomasz Targański
www.nowiny.jgora.pl

Dodaj komentarz