Wykopaliska przy Jasnej w Jeleniej Górze

Efektem dotychczasowych prac wykopaliskowych jest odkrycie zabudowy wzdłuż ulicy Jasnej (piwnice gotyckie) do ulicy Grodzkiej i odkrycie trzech posesji na ulicy Grodzkiej. Większość budynków była podpiwniczona.

Na zapleczach odkrytej zabudowy znajdowały się wspomniane obiekty osadnicze: studnie, jamy zasobne do przechowywania żywności, obiekty gospodarcze, pracownie rzemieślnicze. Zabudowę tę datuje się od 2 poł. XIII w. (obiekty na zapleczu) do XV w.(piwnice gotyckie). Natomiast zabudowę nowożytną zaplecza od XVIII w. do XX w.

Badania wykopaliskowe przy ulicy Jasnej w centrum miasta Jeleniej Góry prowadzi firma ARGO Wojciech Grabowski przy współpracy z Muzeum Karkonoskim. Wykopaliska wynikają z wymogu ustawowego, który zobowiązał inwestora pana Pawła Milera do podjęcia prac archeologiczno-konserwatorskich w celu zarchiwizowania reliktów architektury murowanej i ziemnych obiektów osadniczych, o których jest mowa w dokumentach.

Wykopany materiał ruchomy to: naczynia gliniane bogato zdobione, ceramika, fragmenty średniowiecznych szkieł, puchary fletowate, monety, fragmenty drewna, kości i metali.

Dodaj komentarz