Zamek Grodziec

Zamek na wulkanie

Na bazaltowym, po wulkanicznym, stromym wzgórzu – 389 m n. p. m. w malowniczej scenerii wznosi się bajeczna budowla – to Zamek Grodziec. Pierwsza potwierdzona wzmianka o Grodźcu pochodziła z bulli papieża Hadriana IV z 23 kwietnia 1155 r. W 1175 r. książę Bolesław Wysoki wystawił tu przywileje cystersom z Lubiąża. Za czasów jego następcy – Henryka Brodatego – drewniano – ziemny gród zastąpiono murowanym. Fundację zamkowego kościoła przypisuje się św. Jadwidze. W XIV i częściowo XV w. zamek stanowił własność rycerskiego rodu Bożywojów.

W okresie wojen husyckich budowla została zdobyta i splądrowana przez oddziały husytów. W 1470 r. odkupił go książę legnicki Fryderyk I. Sprowadzeni przez niego mistrzowie murarscy z Wrocławia, Legnicy i Görlitz nadali założeniu obecny układ przestrzenny. Po śmierci księcia prace kontynuowano z polecenia jego syna, Fryderyka II. W ich efekcie Grodziec stał się jedną z piękniejszych rezydencji gotycko-renesansowych na Śląsku. Zwieńczenie prac zbiegło się ze ślubem księcia z księżną Sofią von Hohenzollern. Z tej okazji zorganizowano w zamku przyjęcie i słynny turniej rycerski.

W latach wojny 30-letniej zamek został zdobyty i spalony przez wojska księcia Albrechta Wallensteina. Ponieważ skala zniszczeń była ogromna i warownia nie miała już większej wartości militarnej, po wojnie zdecydowano o wysadzeniu części obwarowań. W XVII i XVIII stuleciu czyniono próby odbudowy Grodźca, nie zakończyły się one jednak większymi sukcesami. Dopiero w roku 1800, kiedy właścicielem dóbr został książę Rzeszy Jan Henryk VI von Hochberg z Książa i Mieroszowa, podjęto poważniejsze prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne.

Na krótko przerwał je okres kampanii napoleońskiej, ale już w latach 30, XIX stulecia zamek stał się celem licznych wypraw turystycznych. Uchodził w owym czasie za pierwszy w Europie zabytek specjalnie przystosowany do celów turystycznych.

Gruntowna odbudowa rozpoczęła się w 1900 r., kiedy właścicielem dóbr został baron dr Willibald von Dirksen. Zlecił on opracowanie projektu i nadzór nad pracami najbardziej znanemu i cenionemu wówczas architektowi i konserwatorowi – Bodo Ebhardtowi.

W 1908 r., na uroczystym otwarciu gościł tu cesarz Wilhelm II. Później obiekt przekazano Śląskiemu Towarzystwu Miłośników Historii i Starożytnictwa na muzeum, restaurację i schronisko turystyczne. W 1945 r. zamek wraz z częścią wyposażenia, spłonął.

Historia zamku po drugiej wojnie światowej

Dopiero w 1959 r. na polecenie ówczesnego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu podjęte zostały pierwsze prace zabezpieczające.

W połowie lat 70′ Zamek Grodziec był siedzibą Teatru Laboratorium J. Grotowskiego. Tu kręcono seriale: „Przyłbice i kaptury”, „Wiedźmina”, a także filmy „Fanny Hill”, „Kwiat diabła” oraz spektakl „Romeo I Julia”. W roku 2004 Telewizja SVT ze Szwecji realizowała w zamku i jego okolicach reality drama „Riket” („Królestwo”), a w 2005 r. ”Le Royaume” Telewizja TF1 z Francji, ”De saga van Oberon-a” ÉÉN z Belgii i Tros z Holandii, ”Империя” Pierwszy Program Telewizji Rosyjskiej.

Na zamku realizowano także programy telewizyjne m. in. „Groch i kapusta”, „Para w Polskę”, „Letnie szorty”, „Labirynty kultury”, „Rower”, „Nie do wiary”, „Ziarno” i „Podróże kulinarne Roberta Makłowicza”.

Turnieje

W okresie wczesnego średniowiecza rycerze biorąc udział w turniejach formowali drużyny i starali się nawzajem obezwładnić. Nazywało się to walką wręcz.

Często ponosił rycerzy temperament; mimo rozkazu zaprzestania walki bili się dalej. Dołączali do nich giermkowie i turniej przeradzał się w regularną, krwawą bitwę. Kiedy król angielski Edward I pokonał francuskiego rycerza w walce wręcz w roku 1273, Francuzi zaatakowali w odwecie z taką furią, że turniej ów został nazwany „małą wojną pod Chalon”. We wczesnym średniowieczu rozmiłowani w bitwach rycerze lubili „broczyć krwią i słuchać odgłosu wybijania zębów”.

Czasami walczyli tak długo, dopóki nie powalił ich śmiertelny cios. Turnieje były dobrą zaprawą wojenną. Od początku XV wieku coraz większe znaczenie przywiązywano do widowiskowości. Trybuny były pięknie udekorowane herbami rycerzy, którzy uczestniczyli w turnieju. Urządzono, zwane z francuska pas d’arme – rycerze wyzywali się na pojedynek, odgrywali scenki, w których bronili dziewicy lub ratowali damę porwaną przez smoka.

Turnieje dawały rycerzowi możliwość okazania damie afektu /uczucia/.
Pod koniec średniowiecza turnieje zaczęły wychodzić z mody. Na ogłoszony w tym czasie turniej w St Omer we Francji przybył tylko jeden niemiecki rycerz.

  • 1988 – I Śląski Turniej Rycerski
  • 1989 – II Śląski Turniej Rycerski (Zamek Grodziec)
  • 1999 – III Śląski Turniej Rycerski (Zamek Grodziec)
  • 2000 – IV Śląski Turniej Rycerski (jako impreza towarzysząca Mistrzostwom Świata w Płukaniu Złota „Złotoryja 2000” – Zamek Grodziec)
  • 2001 – V Śląski Turniej Rycerski (w Złotoryi przy okazji 780-lecia miasta – Zamek Grodziec)
  • 2002 – VI Śląski Turniej Rycerski (Zamek Grodziec)
  • 2003 – VII Śląski Turniej Rycerski (Zamek Grodziec)
  • 2004 – VIII Śląski Turniej Rycerski (w Świerzawie)
  • 2005 – IX Śląski Turniej Rycerski (Zamek Grodziec).

Dzięki temu perełka regionu jaką niewątpliwie jest „Zamek Grodziec” staje się też magnesem na skale międzynarodową przyciągającą na Dolny Śląsk i do Polski turystów z różnych zakątków świata.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Zamku Grodziec, najciekawszego miejsca na Pogórzu Kaczawskim. Tajemnicze skarby, spotkania z duchami, turnieje rycerskie, legendy i opowiadania o ludziach żyjących przed wiekami. Spotkania z folklorem i kuchnią regionalną. Oto atrakcje, które czekają po przybyciu na zamek. Wspaniałe krajobrazy Karkonoszy, Gór i Pogórza Kaczawskiego widziane z góry zamkowej pozostawią niezapomniane wrażenie.

za zgodą www.grodziec.com

Dodaj komentarz